Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

A50223 Ekotoksikologian perusteet on suositeltavaa suorittaa ennen osallistumista A502042 Ympäristöriskien arviointi 6 op -kurssille.

Sisältönä on mm. ekotoksikologian peruskäsitteet ja tieteellinen perusta, perustiedot myrkyllisistä yhdisteistä, niiden päästömäärät ja -lähteet sekä kemikaalien kiertoon ja kerääntymiseen vaikuttavat tekijät, biosaatavuus, ekotoksisuuden testaus ja ekotoksikologiset vasteet eri organisaatiotasoilla, Triad-tarkastelu, biomarkkerit ja ympäristön tilan biomonitorointi.

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään ekotoksikologia tieteenalana, sen peruskäsitteet, ympäristölle haitalliset kemikaalit ja niiden luokitteluperusteet sekä eri kemikaalien toksisuuden perusta ja biologisten vaikutusten ilmenemismuodot. Lisäksi perehdytään kemikaalien ympäristökohtaloon ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä ekotoksikologisen testauksen periaatteisiin.

Sisältönä on mm. ekotoksikologian peruskäsitteet ja tieteellinen perusta, ympäristön kemikalisoitumisen historia, perustietoa eri tyyppisistä kemikaaleista, niiden päästömääristä ja –lähteistä, kemikaalien kiertoon ja kerääntymiseen vaikuttavista tekijöistä sekä varsinaisista ekotoksikologisista vasteista.

Luentotallenteet 8 t + verkkokeskustelu + henkilökohtaiset modulikohtaiset tehtävät + monivalintana suoritettavat itsearvioinnit "pistarit" + verkkotentti

Opetus: 10.8.-20.9.2015

Ohjausluento pidetään verkossa reaaliaikaisesti ke 19.8.2015 klo 17.15-18.45

Opintojakso on jaettu neljään moduliin:
Ympäristölle vaaralliset kemikaalit (10.-19.8.)
Kemikaalien ympäristökohtalo (19.-30.8)
Ekotoksikologiset vaikutukset ja niihin vaikuttavat tekijät (30.-9.9.)
Toksisuuden testaus, biomarkkerit ja biomonitorointi (9.9.-20.9)

Aktiivinen työskentely kurssilla loppuu 20.9.

Tenttipäivät
Monivalintana suoritettavat itsearvioinnit "pistarit" edellyttävät myös osallistumista verkossa:
- Ensimmäinen "pistari" 25.8. ja toinen 10.9. Vastausaikaa on 1 tuntia aikavälillä 17.00 - 24.00

Verkkotentti Moodlessa:
- Verkkotentti järjestetään 30.9., 2.11. ja 2.12 klo. 17-20.

Opintomaksuun sisältyy tentti ja kaksi uusintamahdollisuutta. Tutustu tenttiohjeisiin

Ilmoittaudu valitsemaasi verkkotenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:
Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat: 10.8.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta.

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat linkin ja kurssiavaimen myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin): Walker, C.H. et al. 2012. Principles of ecotoxicology. CRC Press, 309 s.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa pe 5.6.2015 klo 10.00

Maksu 30 euroa

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
Kirjatentteinä suoritettaviin opintojaksoihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös tentittävä kirjallisuus.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä saat käyttöösi mm. Moodle -oppimisympäristön, Flamman ja kirjaston sähköiset aineistot. Pääset kirjastotietokantoihin NELLI-portaalin kautta.

Saat käyttöluvan aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua.

Käyttäjätunnuksen aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistamista . Jos aiempia opintojasi varten aktivoitu käyttäjätunnus on vanhentunut, aktivoi se uudelleen hakemalla uusi salasana.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat käyttävät opinnoissa HY:n voimassaolevaa tunnusta.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon valinnaisiin opintojaksoihin. A50223 Ekotoksikologian perusteet on suositeltavaa suorittaa ennen osallistumista A502042 Ympäristöriskien arviointi 6 op -kurssille.