Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 7.4.2016
14:00 - 16:30
Ti 17.5.2016
14:00 - 16:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ. Ilmoittautuminen alkaa 17.11.2015

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on oppia perusteet vesivaroista, veden kiertokulusta, maalajeista ja niiden synnystä sekä kaupungistumisen (rakentaminen, maankäyttö, kemikalisoituminen) ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista veden kiertoon, maaperän biogeokemiallisiin toimintoihin, sekä pinta- ja pohjavesien laatuun ja suojeluun. Ongelmalähtöisen kurssin tavoitteena on myös kehittää opiskelijan opiskelu-, ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Vuosittain vaihtuva ajankohtainen ympäristökysymys, jonka taustaksi opiskellaan perusasioista: veden ominaisuudet ja olomuodot, sekä veden kiertokulkuun ja vesitaseisiin liittyvät ilmiöt, sadanta, valunta ja haihdunta sekä niiden yhteydet pinta- ja pohjavesivarastoihin selä luonnon- ja ihmistoimintoihin, maaperän muodostuminen jääkauden jälkeen, maalajit, maalajimuodostelmat, maannostuminen, maaperän fysikaaliset, kemialliset ja biologiset perusominaisuudet, pinta- ja pohjavesien ja maaperän suojelun perusteet sekä hoito- ja kunnostustoimet.

Ongelmalähtöinen opiskelu ryhmissä ja itsenäisesti, kirjallinen lopputyö, seminaari ja verkkotentti.

Opetuksen aikataulu: Aloitusluento to 7.4.2016 klo 14.30-16.30, Opetuspaikka: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti. Luento välitetään myös Adobe Connect -ohjelmalla. Muut luennot kuunnellaan tallenteina verkko-oppimisympäristöstä itselle sopivana ajankohtana.

Maastoretki: ma 11.4.2016. Lähtö klo 14.30 Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti
Loppuseminaari: ti 17.5.2016 klo 14.00-17.00 Lahden lyseon lukio, Lahdenkatu 6, Lahti

Moodle:
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 7.4.2016. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Verkkotentit:
25.05.16 klo 17-20
27.06.16 klo 17-20 (HUOM! Päivitetty Moodlen käyttökatkon vuoksi)
05.09.16 klo 17-20

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Opintojaksolla mahdollisesti jaettavat materiaalit, opiskelijoiden itse hankkima materiaali sekä oheiskirjallisuus soveltuvin osin:
Mustonen, S. (toim.) 1986. Sovellettu hydrologia. Vesiyhdistys r.y. Mänttä
Mälkönen, E. (toim.) 2003. Metsämaa ja sen hoito. Metsälehti Kustannus, Hämeenlinna.

Loppuarvosana 0-5. Painotus: tentti 50 %, ryhmätyö 25 % ja oppimispäiväkirja ja itsearviointi 25 %.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.