Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 7.3.2017
09:00 - 15:00
Ti 23.5.2017
09:00 - 15:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on perehtyä ekologisesta näkökulmasta ajankohtaiseen ympäristöön liittyvään aiheeseen (2017 aiheena ’kiertotalous’)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee ravinteiden ja hiilen kierron perusteet terrestrisessä ja akvaattisessa ympäristössä
 • osaa etsiä ja arvioida tietoa kurssin teemana olevasta ympäristökysymyksestä (teema vaihtuu vuosittain)
 • osaa soveltaa hankkimaansa tietoa vastatakseen kurssin teemaan perustuvaan kysymykseen
 • osaa pienryhmässä suunnitella ja hallita projektiluonteista työtä
 • harjaantuu käyttämään ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja
 • osaa viestiä kirjallisesti ja suullisesti projektityöstään
 • on saanut aitoja työelämäkontakteja
 • oivaltaa omaa osaamistaan ja rohkaistuu siinä

Kurssin projektityöt toteutetaan 4-5 opiskelijan ryhmissä. Ryhmät keräävät tietoa omasta aiheestaan ja valmistelevat käytännön haasteisiin liittyvän projektityön. Projektityössä opitaan soveltamaan jo aiemmin opittuja taitoja ja ymmärrystä, ja kurssi tarjoaa myös tietoiskuja projektitöihin liittyvistä aiheista ja muutamia yleisemmällä tasolla asioita esitteleviä luentoja. Projekteista laaditaan kirjallinen raportti (2-3 sivua). Kurssin lopuksi järjestettävässä seminaarissa ryhmät esittelevät projektityönsä (n. 20 min esitykset). Kurssin aikana kukin ryhmä kirjoittaa blogia työnsä edistymisestä.

Alku- ja loppuseminaari, läsnäolo pakollinen (12 h)

Luennot/tietoiskut (n. 5 h)

Ryhmätyöskentely (ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä 120 h):

 • ryhmä voi päättää itse työskentelytavastaan (säännölliset tapaamiset suositeltavia mutta työskentely voi tapahtua myös täysin verkossa)
 • säännöllinen yhteydenpito opettajiin/tuutoreihin
 • blogin kirjoittaminen
 • raportin ja suullisen esityksen valmistelu

Ryhmäarvosana 1-5, joka perustuu kirjalliseen raporttiin (2-3 sivua) ja suulliseen esitykseen seminaarissa (20 min). Lisäksi yksittäisen opiskelijan oma aktiivisuus ja panos kurssityöhön voi vaikuttaa hänen lopulliseen kurssiarvosanaansa. Arvosteluperusteet.

 • lähdemateriaalien tasokkuus tieteellisyyden näkökulmasta
 • analyyttisyys
 • kriittinen asian käsittely
 • hyvä suomenkieli (kirjallinen työ)

Opetuksen aikataulu:
Aloitusseminaari ti 7.3.2017 klo 9-15, Opetuspaikka: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti. Luento välitetään myös Adobe Connect -ohjelmalla. Muut luennot kuunnellaan tallenteina verkko-oppimisympäristöstä itselle sopivana ajankohtana.

Loppuseminaari: ti 23.5.2017 klo 9-15, Opetuspaikka: Niemen kampus, Niemenkatu 73, Lahti.

Moodle:
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 7.3.2017.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla.