Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 21.3.2015
09:30 - 15:30

Kuvaus

 
Sisältö:
Lainsäädännön osalta keskitytään soveltuvin osin hallintolainsäädäntöön, ympäristön pilaantumisen torjuntaan, luonnonsuojeluun, vesiensuojeluun, vastuuseen jätteistä ja jätehuollosta sekä YVA-prosessiin.

Tavoite: Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan ympäristöoikeuden yleiset periaatteet, ympäristöhallinnollisen päätöksenteon perusteet ja hallintomenettelyt, keskeisen ympäristölainsäädännön ja pystyvän soveltamaan sitä. Lisäksi opiskelijan odotetaan pystyvän hankkimaan itsenäisesti ympäristöoikeudellista tietoa.

Opetuksen aikataulu: Opintojakso ajalla: 3.3.-13.4.2015

 

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat: 3.3.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta.

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat linkin ja kurssiavaimen myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Harjoitustyössä ja tentissä käytettävä materiaali:
- oppimisympäristöissä oleva verkkomateriaali (OppiLokki)
Säädökset: 
     Maankäyttö- ja rakennuslaki 
     Ympäristönsuojelulaki 
     Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
     Luonnonsuojelulaki 
     Maa-aineslaki 
     Vesilaki 
     Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 
     Laki rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498

Ekroos - Kumpula - Kuusiniemi - Vihervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010):
- kirjallisuudesta tentitään s. 3-85, 621-629.
Ympäristöoikeus oikeudenalana
Ympäristöllinen päätöksenteko- ja ohjausjärjestelmä
Perusoikeudet ja ympäristö
Ympäristöoikeuden kansainväliset kytkennät
Ilmastonmuutos ja päästökauppa

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kurssin suorittaminen:

  • Aloitusluento verkossa to 5.3.2015 klo 17.30 - 19.00
  • Oppimateriaalina kurssilla on mm. luentotallenteita verkko-oppimisympäristössä
  • Opintojaksoon sisältyy lähipäivä la 21.3.2015 klo 9.30 - 15.30, jolloin ratkotaan opettajan antaman ennakkomateriaalin pohjalta ympäristöoikeuden alaan kuuluvia tapauksia.
  • Opiskelijat palauttavat oppimispäiväkirjan 
  • Verkkotentti Moodlessa

Tenttipäivät:
Verkkotentti Moodlessa: ma 13.4.2015, ma 15.6.2015 ja ke 2.9.2015 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme (3) tenttikertaa.   Tutustu tenttiohjeisiin

 

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ti 18.11.2014 klo 10.00


Maksu 30 euroa

Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
Kirjatentteinä suoritettaviin opintojaksoihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös tentittävä kirjallisuus.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

 

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt


Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

 

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

 

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä saat käyttöösi mm. Moodle -oppimisympäristön, Flamman ja kirjaston sähköiset aineistot. Pääset kirjastotietokantoihin NELLI-portaalin kautta.

Saat käyttöluvan aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua.

Käyttäjätunnuksen aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistamista . Jos aiempia opintojasi varten aktivoitu käyttäjätunnus on vanhentunut, aktivoi se uudelleen hakemalla uusi salasana.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat käyttävät opinnoissa HY:n voimassaolevaa tunnusta.

Opettaja: HTM, MMK Lea Halonen

Opintojakso on osa Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta (25 op) -opintokokonaisuutta.