Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Tampereen kesäyliopisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan ympäristöoikeuden yleiset periaatteet, ympäristöhallinnon päätöksenteon perusteet ja hallintomenettelyt, keskeisen ympäristölainsäädännön ja pystyvän soveltamaan sitä. Lisäksi opiskelijan odotetaan pystyvän hankkimaan itsenäisesti ympäristöoikeudellista tietoa.

Lainsäädännön osalta keskitytään soveltuvin osin hallintolainsäädäntöön, ympäristön pilaantumisen torjuntaan, luonnonsuojeluun, vesiensuojeluun, vastuuseen jätteistä ja jätehuollosta sekä YVA-prosessiin.

Luennot 7 t (tallenteina) + äänitallenteet + oppimispäiväkirja

Asteikolla 0-5.

Johdantoluento verkossa ke 12.10.2016 klo 17.30-19.00

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla.

Ennakkotehtävän palautus ma 24.10.2016

Lähipäivä
- la 29.10.2016 klo. 11.30 - 16.30, jolloin ratkotaan opettajan antaman ennakkomateriaalin pohjalta ympäristöoikeuden alaan kuuluvia tapauksia.

Oppimispäiväkirjan palautus ma 21.11.2016.

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 5.10.2016

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta (25 op) -opintokokonaisuutta.