Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan ympäristöoikeuden yleiset periaatteet, ympäristöhallinnon päätöksenteon perusteet ja hallintomenettelyt, keskeisen ympäristölainsäädännön ja pystyvän soveltamaan sitä. Lisäksi opiskelijan odotetaan pystyvän hankkimaan itsenäisesti ympäristöoikeudellista tietoa.

Lainsäädännön osalta keskitytään soveltuvin osin hallintolainsäädäntöön, ympäristön pilaantumisen torjuntaan, luonnonsuojeluun, vesiensuojeluun, vastuuseen jätteistä ja jätehuollosta sekä YVA-prosessiin.

Luennot 7 t (tallenteina) + äänitallenteet + oppimispäiväkirja

Asteikolla 0-5.

Johdantoluento löytyy Moodlesta tallenteena.

Ennakkotehtävän palautus ke 22.3.2017 mennessä.

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 7.3.2017.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta (25 op) opintokokonaisuutta.