Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on perehtyä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) perusteisiin ja sen taustalla olevaan lainsäädäntöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • soveltaa oppimaansa käytännön työtehtävissä
  • tarkastella hankkeiden kaikkia ympäristövaikutuksia yhtäaikaisesti
  • selittää hanke YVA:n eri vaiheet
  • hahmottaa ympäristövaikutusten arvioinnin lainsäädännöllisen perustan

YVA-lainsäädäntö, hanke-YVA, yhteysviranomaisen rooli, kansalaisvaikuttaminen, luontovaikutustusten arviointi, sosiaaliset vaikutukset, yhteiskunnallinen tarkastelu

Ennakkotehtävä + verkkoluennot 6 t + itsenäinen harjoitustehtävä

Aiheeseen voi tutustua seuraavan kirjallisuuden avulla:

1. Pölönen, Ismo. 2007. Ympäristövaikutusten arviointimenettely. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A280
2. Tromans & Fuller. 2003. Environmental Impact Assessment: Law and Practice.
3. Eccleston, Charles, H. 2011. Environmental Impact Assessment: A Guide to Best Professional Practises.

Asteikolla 0-5.

Verkkoluennot
-
ke 3.5.2017 klo 17.00 -19.00
- to 4.5.2017 klo 17.00-19.00
- ke 10.5.2017 klo 17.00 - 19.00
- to 11.5.2017 klo 17.00-19.00

Kyselytunti AC chatissa, opettaja antaa ohjausta kurssitehtävien teossa (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Moodlessa)

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla.

Itsenäisen harjoitustehtävän palautus 8.6.2017

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 25.04.2017.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta (25 op) opintokokonaisuutta.