Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 6.9.2016
10:15 - 12:00
To 8.9.2016
10:15 - 12:00
Ti 13.9.2016
10:15 - 12:00
To 15.9.2016
10:15 - 12:00
Ti 20.9.2016
10:15 - 12:00
To 22.9.2016
10:15 - 12:00
Ti 27.9.2016
10:15 - 12:00
To 29.9.2016
10:15 - 12:00
Ti 4.10.2016
10:15 - 12:00
To 6.10.2016
10:15 - 12:00
Ti 11.10.2016
10:15 - 12:00
To 13.10.2016
10:15 - 12:00
Ti 18.10.2016
10:15 - 12:00
To 20.10.2016
10:15 - 12:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75,00

Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Ei esitietovaatimuksia

Opiskelija osaa kuvata, mitä ympäristötieteet tutkii, miten ympäristöongelmat muodostuvat ja miten niitä pyritään ratkaisemaan

Perustiedot globaaleista ekosysteemipalveluista ja globaalista maankäytöstä, menetetyistä ekosysteemeistä, ympäristökysymyksen historia ja yhteiskunnalliset muutokset sekä ympäristönsuojelun ja -politiikan keinot.

Luennot, tutkivan oppimisen harjoitustyö ja tentti.

Smil, Vaclav Sadonkorjuun aikakausi (Teos 2016) ja kurssilla ilmoitettava aineisto

Yleinen asteikko 0-5

Vastuuhenkilö Pekka Kauppi ja ympäristötieteiden koulutusohjelman opettajat

Luennot I periodin aikana 6.9.-201.0. Harjoitustyön valmistaminen ja sen esittäminen II periodin aikana. Harjoitustyön ohjeistus ja ohjaus Moodle-oppimisympäristössä.

Opetus on yhteisopetusta ainelaitoksen opetuksen kanssa, katso opetuksen aikataulu kohdasta Aikataulu.

Luennot tallennetaan ja lisätään Moodle-oppimisympäristöön.

1. tentti ke 19.10.2016 klo 17-20
Uusinnat ma 12.12.2016 klo 17-20 ja la 11.2.2017 klo 9-12

- tentti on lähitenttinä keskustakampuksellla

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet