Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 14.9.2015
17:00 - 19:30
Ti 15.9.2015
17:00 - 19:30
Ma 21.9.2015
17:00 - 19:30
Ti 22.9.2015
17:00 - 19:30
Ma 28.9.2015
17:00 - 19:30
Ti 29.9.2015
17:00 - 19:30
Ma 5.10.2015
17:00 - 19:30
Ti 6.10.2015
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60,00

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Första årets studerande.

Inga förhandskrav.

Opintojakso johdattaa populaatioekologian, kasvi- ja ekosysteemiekologian, vesien ekologian ja niiden abioottisen ja bioottisen säätelyn ja mikrobiekologian perusteisiin. Opintojakso on yleinen johdanto ekologian opintoihin eli ekologiaan tieteenalana, ekologian tieteenfilosofisiin perusteisiin, fysiologisen kasviekologian perusteisiin, kasvien yhteisö- ja populaatioekologian perusteisiin ja ekosysteemiekologian perusteisiin.

Kasvi- ja ekosysteemiekologian osuus: Yleinen johdanto ekologian opintoihin (ekologia tieteenalana, ekologian tieteenfilosofiset perusteet, ekologian opinnot yliopistossa), fysiologisen kasviekologian perusteet (kasvien geneettinen ja fysiologinen sopeutuminen, kasvien talvehtiminen, kasvien hiilitase), kasvien yhteisö- ja populaatioekologian perusteet (kasvien populaatioekologian ominaispiirteet, kasvien lajinsisäinen kilpailu, kasviyhteisöjen sukkessio), ekosysteemiekologian perusteet (energianvirta ja aineiden kierto ekosysteemeissä, hiilen globaali kierto ja kasvihuoneilmiö).

Populaatiobiologian osuus: ekologinen teorian muodostus, populaatioiden ajallinen ja alueellinen esiintyminen, populaatioiden kannanvaihtelut, demografia, elinkiertostrategiat, populaatiodynamiikan mallintamisen perusteet, populaatioiden runsauden säätelyyn vaikuttavat tekijät, yhteisörakenne, biodiversiteetti, lajienväliset vuorovaikutukset, ekolokero, ravintoketju + -verkko, populaatioiden ja ekosysteemin välinen vuorovaikutus.

Vesien ekologian osuus: veden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, vesieliöt ja eliöyhteisöt, vesissä vaikuttavat abioottiset ja bioottiset säätelytekijät. Erityispaino Itämeren ominaisuuksissa.

Mikrobiologian osuus: kiinteän ja nestemäisen aineen biohajoaminen (=käymisen sovellutukset), kasveissa esiintyvät typensitojabakteerit, juuriston mikrobit.

Luennot ja tentti, jossa tentitään myös kirjallisuus
- luennot ma ja ti 14.9.-6.10.15 klo 17.00-19.30

Tentit
- ma 19.10.15 klo 17-20
- uusinnat ma 14.12.15 klo 17-20 ja
- la 13.2.16 klo 9-12

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat ennen opetuksen alkua. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Campbell, N.A.: Biology. 10 p (2014) tai Reece ym. 2011: Campbell Biology. 9. p.

0-5

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on myös Ympäristötieteiden perusopintojen (25 op) pakollinen opintojakso.