Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Kuvaus

Första årets studerande.

Inga förhandskrav.

Opintojakso johdattaa populaatioekologian, kasvi- ja ekosysteemiekologian, vesien ekologian ja niiden abioottisen ja bioottisen säätelyn ja mikrobiekologian perusteisiin. Opintojakso on yleinen johdanto ekologian opintoihin eli ekologiaan tieteenalana, ekologian tieteenfilosofisiin perusteisiin, fysiologisen kasviekologian perusteisiin, kasvien yhteisö- ja populaatioekologian perusteisiin ja ekosysteemiekologian perusteisiin.

Kasvi- ja ekosysteemiekologian osuus: Yleinen johdanto ekologian opintoihin (ekologia tieteenalana, ekologian tieteenfilosofiset perusteet, ekologian opinnot yliopistossa), fysiologisen kasviekologian perusteet (kasvien geneettinen ja fysiologinen sopeutuminen, kasvien talvehtiminen, kasvien hiilitase), kasvien yhteisö- ja populaatioekologian perusteet (kasvien populaatioekologian ominaispiirteet, kasvien lajinsisäinen kilpailu, kasviyhteisöjen sukkessio), ekosysteemiekologian perusteet (energianvirta ja aineiden kierto ekosysteemeissä, hiilen globaali kierto ja kasvihuoneilmiö).

Populaatiobiologian osuus: ekologinen teorian muodostus, populaatioiden ajallinen ja alueellinen esiintyminen, populaatioiden kannanvaihtelut, demografia, elinkiertostrategiat, populaatiodynamiikan mallintamisen perusteet, populaatioiden runsauden säätelyyn vaikuttavat tekijät, yhteisörakenne, biodiversiteetti, lajienväliset vuorovaikutukset, ekolokero, ravintoketju + -verkko, populaatioiden ja ekosysteemin välinen vuorovaikutus.

Vesien ekologian osuus: veden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, vesieliöt ja eliöyhteisöt, vesissä vaikuttavat abioottiset ja bioottiset säätelytekijät. Erityispaino Itämeren ominaisuuksissa.

Mikrobiologian osuus: kiinteän ja nestemäisen aineen biohajoaminen (=käymisen sovellutukset), kasveissa esiintyvät typensitojabakteerit, juuriston mikrobit.

Luennot 24 t. ja verkko-oppimisympäristössä suoritettavat oppimistehtävät

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat ennen opetuksen alkua.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Campbell, N.A.: Biology. 10 p (2014) tai Reece ym. 2011: Campbell Biology. 9. p.

0-5

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja:Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinna

Hämeen kesäyliopiston toimisto
Sibeliuksenkatu 25 B
13100 Hämeenlinna
Puhelin 050 5502170 (puhelinvaihde suljettu keskiviikkoisin)
kesayliopisto(at)hame.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Luentosarjan suorittaminen on edellytys Yleisbiologian aineopintoihin (35 op) kuuluvalle A59928 Ekologian kenttäkurssin biotooppijaksolle (4 op) osallistumiselle.

Opintojakso on osa Yleisbiologian perusopinnot sivuaineopiskelijoille (25 op) -opintokokonaisuutta.