Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 8.8.2016
16:30 - 19:45
Ti 9.8.2016
16:30 - 19:45
Ke 10.8.2016
16:30 - 19:45
Ma 15.8.2016
16:30 - 19:45
Ti 16.8.2016
16:30 - 19:45
Ke 17.8.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 12.4.2016 klo 10.00.

Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Suositellaan opintojaksoa Biotieteiden perusteet I.

Tavoitteena on antaa yleiskuva yleisimmistä geeniteknisistä menetelmistä.

Käsitellään mm. entsyymit geenitekniikan työvälineinä, vektorit, geenien kloonaus- ja subkloonaustekniikat, geenien identifiointi ja eristys, kloonattujen geenien ekspressioanalyysi, DNA:n sekvensointi, PCR, geeninsiirrot pro- ja eukaryootteihin, ohjattu mutageneesi, geenitekniikan sovellutukset tutkimuksessa ja teollisuudessa ja geenietiikka.

Luennot 24 t ja tentti

Luentomateriaalit.

Asteikolla 0-5

Oppimisympäristö Moodle avautuu 8.8.2016

Tenttipäivät:
la 27.8.16 klo 9-12, ma 10.10.16 klo 17-20 ja la 26.11.16 klo 9-12
Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.
Tenttiin pitää ilmoittautua 10 päivää ennen tenttitilaisuutta Omat sivut -palvelun kautta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Yleisbiologian perusopinnot sivuaineopiskelijoille (25 op) -opintokokonaisuutta.