Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 23.5.2016
16:30 - 19:00
Ke 25.5.2016
16:30 - 19:00
Ma 30.5.2016
16:30 - 18:00
Ke 1.6.2016
16:30 - 18:00
To 2.6.2016
16:30 - 18:00
Ma 6.6.2016
16:30 - 18:00
Ke 8.6.2016
16:30 - 18:00
To 9.6.2016
16:30 - 18:00
Ma 13.6.2016
16:30 - 18:00
Ke 15.6.2016
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ti 12.4.2016 klo 10.00

Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Suositellaan 52039 Biostatistiikka I, 2 op tai 510014 Tilastotiedettä biokemisteille, 3 op (tai vastaavia matematiikan/tilastotieteen opintoja)

Kurssin jälkeen opiskelija tietää bioinformatiikan yleisimmät sovelluskohteet, tuntee tärkeimmät biotietokannat sekä palvelimet, ja ymmärtää yleisellä tasolla miten eri menetelmät toimivat.

Kurssilla käsitellään sekvenssianalyysiin liittyviä menetelmiä, biotietokantoja (kuten NCBI Genbank, EMBL, Uniprot), kahden ja useamman sekvenssin rinnastuksen teoriaa ja käytäntöä (pisteytysmatriisit, pistekartat, rinnastusalgoritmeja) tietokantahakualgoritmeja (BLAST) sekä fylogeneettisten puiden rekonstruointia. Lisäksi tutustutaan geenikartoituksen perusteisiin, mikrosirudatan analyysin perusteisiin sekä lyhyesti genomiikkaan, promoottorianalyysiin ja farmakogenetiikkaan. Luentokurssi on siis johdanto bioinformatiikan perusmenetelmiin ja niiden taustalla olevaan teoriaan.

Luennot, laskuharjoitukset verkkotentti

Luentomateriaalit. Oheislukemistona esimerkiksi CSC:n Mattila, Saren, Tuimala: Sekvenssianalyysiopas sekä Tuimala: Bioinformatiikan perusteet.

Asteikolla 0 - 5

Oppimisympäristö Moodle avautuu 23.5.2016

Verkkotenttipäivät:
ke 22.6.16 klo 17-20, ke 24.8.16 klo 17-20 ja la 15.10.16 klo 9-12.
Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on Yleisbiologian aineopinnot sivuaineopiskelijoille -kokonaisuuden (35 op) valinnainen opintojakso.