Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 31.1.2017
17:00 - 19:30
To 2.2.2017
17:00 - 19:30
Ti 7.2.2017
17:00 - 19:30
To 9.2.2017
17:00 - 19:30
Ti 14.2.2017
17:00 - 19:30
To 16.2.2017
17:00 - 19:30
Ti 21.2.2017
17:00 - 19:30
Ti 28.2.2017
17:00 - 19:30
To 2.3.2017
17:00 - 19:30
Ti 7.3.2017
17:00 - 19:30
To 9.3.2017
17:00 - 19:30
Ti 14.3.2017
17:00 - 19:30
To 16.3.2017
17:00 - 19:30
Ti 21.3.2017
17:00 - 19:30
To 23.3.2017
17:00 - 19:30
Ti 4.4.2017
17:00 - 19:40
To 6.4.2017
17:00 - 19:40
Ti 11.4.2017
17:00 - 19:40
Ti 18.4.2017
17:00 - 19:40
To 20.4.2017
17:00 - 19:40

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

90,00

Lisätietoja.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Lukion biologia

Auttaa opiskelijaa ymmärtämään biologian asema tieteiden kentässä ja antaa ne perustiedot biokemiassa, solubiologiassa, perinnöllisyystieteessä ja mikrobiologiassa, jotka jokaisen biologin olisi osattava.

Biologia tieteiden kentässä

Biokemia ja solubiologia: biologiset makromolekyylit, solun rakenne ja toiminta, energia-aineenvaihdunta

Perinnöllisyystiede: Solun jakautuminen, geenin rakenne, transkriptio, geneettisen muuntelun pääpiirteet, geenivirrat, geneettisen materiaalin siirto bakteereille, geenisäätelyn periaatteet, mutaatioiden vaikutusten periaatteet, rekombinaatio, replikaation periaate, työkalut perinnöllisen aineksen muokkaamiseen. Mitä perinnöllisyystiede on, perinnöllisyystieteen keskeisimmät termit, eri periytymistavat ja niistä esimerkit, genetiikan sovellutukset (kytkentäanalyysi), genetiikan sovellutukset (tautigeenien etsintä; geneettiset sormenjäljet; siirtogeeniset eläimet, jalostus ja kloonit), suomalaisten tautiperinnön tausta, tietoa erilaisista tautityypeistä ja niiden yleisyydestä

Mikrobiologia: Mikrobiologian asema ja historia biologian sisällä, mikrobien pääryhmät ja erityispiirteet, mikrobien kasvun, lisääntymisen ja kasvatuksen pääpiirteet, sterilointi ja desinfektio, bakteerien energianhankintatavat, bakteerisolun rakenne ja sen vaikutus toimintaan, virusten rakenteen ja luokittelun pääpiirteet sekä niiden asema eliökunnan sukupuussa, mikrobien merkitys alkuaineiden kierrossa sekä ekologisesti tärkeät mikrobiryhmät, mikrobien hyötykäyttö teollisuudessa ja biotekniikassa, ihmisen normaalifloora ja mikrobien aiheuttamat infektiotaudit, antibiootit.

Luennot (63 t) ja kolme välitenttiä.

Campbell ym. 2014 : Biology. 10. painos tai Reece ym. 2011: Campbell Biology. 9. p.

Mikrobiologian osuuden oheislukemisto:
Madigan M.T., Martinko J.M., Stahl D.A. ja Clark D.P. 2011: Brock Biology of Microorganisms 13. p. (tai 11. - 12. p.)

Välitenttien keskiarvo, asteikko 0-5

Luennot:

I Biokemia ja solubiologia (21 t.):
- ti ja to 31.1.-21.2.17 klo 17.00-19.30 (viimeinen kerta tiistaina)
Timo Lehti ja Pirjo Nikula-Ijäs

II Perinnöllisyystiede (24 t.):
- ti ja to 28.2.- 23.3.17 klo 17.00-19.30
Helena Korpelainen ja Pekka Heino

III Mikrobiologia (16 t.):
- ti ja to 4.4.-20.4.17 klo 17.00-19.40 (ei opetusta kiirastorstaina)
Timo Lehti

Tentit:

- 1. välitentti ma 27.2.17 klo 17-20 (biokemia ja solubiologia)

- 2. välitentti ma 3.4.17 klo 17-20 (perinnöllisyystiede)

- 3. välitentti ke 26.4.17 klo 17-20 (mikrobiologia)

Uusinnat la 3.6.17 klo 9-13 ja la 26.8.17 klo 9-13 (kaikki välitentit)

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat ennen opetuksen alkua.

Opintojakso on osa Yleisbiologian perusopinnot sivuaineopiskelijoille (25 op) -opintokokonaisuutta.