Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen

Opintokokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille ilmoittaudutaan kurssikohtaisesti ks. kurssiesite.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot opintojaksojen opinto-ohjelmissa.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintokokonaisuuden suorittaminen maksaa 375 euroa.

Ilmoittautminen opintokokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille erikseen ja opintomaksu maksetaan kurssikohtaisesti. Ilmoittautuminen ja lisätiedot opintojaksojen opinto-ohjelmissa.

Kuvaus

Yleisbiologian perusopinnot antavat perustiedot biologian eri osa-alueista esim. molekyyli- ja solubiologiasta, genetiikasta, mikrobiologiasta, biokemiasta, eläin- ja kasvitieteestä sekä ekologiasta ja evoluutiobiologiasta.

Yleisbiologian perusopinnot antavat perustiedot biologian eri osa-alueista esim. molekyyli- ja solubiologiasta, genetiikasta, mikrobiologiasta, biokemiasta, eläin- ja kasvitieteestä sekä ekologiasta ja evoluutiobiologiasta.

Alla mainittujen opintojaksojen (21 op) lisäksi opiskelija voi valita valinnaisia opintojaksoja (4 op) muista biologian koulutusohjelman opinnoista saadakseen kokoon perusopintokokonaisuuteen vaadittavat 25 op.

Pakolliset opinnot 21 op

A52073 Ekologian perusteet, 4 op/ syksy 2015
A59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op/ syksy 2015
A529001 Biotieteiden perusteet I, 6 op/ kevät 2016
A529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op/ syksy 2016
A52736 Geenitekniikka, 3 op/ kesä 2016

Valinnaiset opinnot 4 op

Valinnaisina opintoina voi suorittaa muita biologian koulutusohjelman opintojaksoja.
Kannattaa katsoa erityisesti kesäopetuksen opintojaksoja.

Katso yhteystiedot oppiainesivu

Yleisbiologian perusopinnot (25 op) - A529010 koostuu seuraavista jaksoista:
Pakolliset opinnot 21 op

  • Biotieteiden perusteet I (6 op) - A529001
  • Biotieteiden perusteet II (4 op) - A529002
  • Ekologian perusteet (4 op) - A52073
  • Evoluutio ja systematiikka (4 op) - A59900
  • Geenitekniikka (3 op) - A52736

Valinnaiset opinnot 4 op
Opiskelija voi valita valinnaisia opintojaksoja (4 op) muista biologian opinnoista saadakseen kokoon perusopintokokonaisuuteen vaadittavat 25 op.