Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintokokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille ilmoittaudutaan ja opintomaksu maksetaan kurssikohtaisesti.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot opintojaksojen opinto-ohjelmissa.

Kuvaus

Yleisbiologian perusopinnot antavat perustiedot biologian eri osa-alueista esim. molekyyli- ja solubiologiasta, genetiikasta, mikrobiologiasta, biokemiasta, eläin- ja kasvitieteestä sekä ekologiasta ja evoluutiobiologiasta.

Yleisbiologian perusopinnot antavat perustiedot biologian eri osa-alueista esim. molekyyli- ja solubiologiasta, genetiikasta, mikrobiologiasta, biokemiasta, eläin- ja kasvitieteestä sekä ekologiasta ja evoluutiobiologiasta.

Alla mainittujen opintojaksojen (21 op) lisäksi opiskelija voi valita valinnaisia opintojaksoja (4 op) muista biologian koulutusohjelman opinnoista saadakseen kokoon perusopintokokonaisuuteen vaadittavat 25 op.

Pakolliset opinnot 21 op

A52073 Ekologian perusteet, 4 op/ syksy 2016/kesä 2017
A59900 Evoluutio ja systematiikka, 4 op/ syksy 2016/kesä 2017
A529001 Biotieteiden perusteet I, 6 op/ kevät 2017
A529002 Biotieteiden perusteet II, 4 op/ syksy 2016
A52736 Geenitekniikka, 3 op/ kesä 2016/kesä 2017

Valinnaiset opinnot 4 op

Valinnaisina opintoina voi suorittaa muita biologian tai ympäristötieteiden opintojaksoja.
Kannattaa katsoa erityisesti kesäopetuksen opintojaksoja.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta