Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssille voivat osallistua vain ne opiskelijat, jotka samanaikaisesti osallistuvat fysiikan perusopintojen luentokursseille.

Laboratoriossa opitaan soveltamaan luentokursseilla opittua teoriaa käytäntöön. Kurssilla harjaannutaan koejärjestelyjen suunnitteluun, toteutukseen ja havaintojen analysointiin.

Laboratoriotyökurssin sisältö määräytyy ajallisesti ja sisällöllisesti sen kanssa rinnakkain käytävien luentokurssien mukaan.

Kurssille voivat osallistua vain ne opiskelijat, jotka samanaikaisesti osallistuvat fysiikan perusopintojen luentokursseille.

Laboratoriossa opitaan soveltamaan luentokursseilla opittua teoriaa käytäntöön. Kurssilla harjaannutaan koejärjestelyjen suunnitteluun, toteutukseen ja havaintojen analysointiin.

Laboratoriotyökurssin sisältö määräytyy ajallisesti ja sisällöllisesti sen kanssa rinnakkain käytävien luentokurssien mukaan.

Kurssille voivat osallistua vain ne opiskelijat, jotka samanaikaisesti osallistuvat fysiikan perusopintojen luentokursseille.

Kurssi suoritetaan perusopintojen luentokurssien kanssa rinnakkain pienryhmissä. Jokaisesta osatyöstä palautetaan lyhyt raportti.

Luentokurssien oppikirja

Assistentti arvioi laboratoriotyöskentelyä ja raportteja asteikolla 1-5. Kurssiarvosana määräytyy näiden aritmeettisena keskiarvona.

Laboratoriotyöt aloitetaan syksyllä samaan aikaan kuin kurssi Vuorovaikutukset ja kappaleet (ti 6.9.2016) ja ne jatkuvat keväällä Säteilykentät ja fotonit -kurssin loppuun asti.

Opetuspaikka: Opetuslaboratoriot sijaitsevat Physicumin A siiven toisessa kerroksessa (Kumpulan kampus, Gustaf Hällströmin katu 2 A)

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Fysiikan perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.