Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 10.00 (ilmoittaudu tästä).

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Kurssilla omaksutaan matemaattisia työkaluja, harjoitellaan ongelmien fysikaalista mallintamista ja niiden ratkaisemista soveltamalla niihin fysiikan lainalaisuuksia. Kurssin pelikenttänä toimii lähinnä yhden hiukkasen Newtonin mekaniikka.

Kurssilla käsiteltävät asiat:

  • Yhden hiukkasen relativistinen ja epärelativistinen kinematiikka ja dynamiikka
  • Vuorovaikutuksia ja niiden malleja
  • Liikemäärän ja energian säilymislait
  • Työ, potentiaalienergia, dissipaatio
  • Energian kvantittuminen

Kurssiin liittyy läheisesti kurssi Perusopintojen laboratoriotyöt (5 op), jonka samanaikainen suorittaminen on erittäin suotavaa!

Luennot 28 t + harjoitukset 14 t + kurssikoe

Kurssi suoritetaan kurssikokeella ja osittain pakollisilla laskuharjoituksilla. Kurssi arvostellaan asteikolla 1-5.

Luennot: 1.9. - 14.10.15, ti ja ke klo 10-12

Opetuspaikka: Auditorio D101, Kumpulan kampus, Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2 A,

Harjoitukset 2 t/vko, useita harjoitusryhmiä, harjoitusten päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin kotisivut

Orientaatio fysiikan opintoihin järjestetään ennen kurssin alkua ti 1.9.2015 klo 9-10 Physicumin sh E206.

Tenttipäivät: Kurssin päätteeksi järjestetään kurssikoe, johon ei tarvitse ilmoittautua. Uusinnat to 12.11.15 klo 12-16 ja to 21.1.16 klo 12-16 fysiikan laitostenteissä sali D101.

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: xx.xx.xxxx
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Chabay, R. W. & Sherwood, B. A. (toim.) 2011, 3. painos. Matter & Interactions. NJ., Hoboken: Wiley. Kurssi kattaa kirjan luvut 1-8.

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso on osa Fysiikan perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.