Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssilla omaksutaan matemaattisia työkaluja, harjoitellaan ongelmien fysikaalista mallintamista ja niiden ratkaisemista soveltamalla niihin fysiikan lainalaisuuksia. Kurssin pelikenttänä toimii lähinnä yhden hiukkasen Newtonin mekaniikka.

Kurssilla käsiteltävät asiat:

  • Yhden hiukkasen relativistinen ja epärelativistinen kinematiikka ja dynamiikka
  • Vuorovaikutuksia ja niiden malleja
  • Liikemäärän ja energian säilymislait
  • Työ, potentiaalienergia, dissipaatio
  • Energian kvantittuminen

Kurssiin liittyy läheisesti kurssi Perusopintojen laboratoriotyöt (5 op), jonka samanaikainen suorittaminen on erittäin suotavaa!

Luennot 28 t + harjoitukset 14 t + kurssikoe

Kurssi suoritetaan kurssikokeella ja osittain pakollisilla laskuharjoituksilla.

Chabay, R. W. & Sherwood, B. A. (toim.) 2011, 3. painos. Matter & Interactions. NJ., Hoboken: Wiley. Kurssi kattaa kirjan luvut 1-8.

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5.

Luennot: 6.9. - 19.10.16, ti ja ke klo 10-12

Opetuspaikka: auditorio D101, Kumpulan kampus, Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2 A,

Harjoitukset 2 t/vko, useita harjoitusryhmiä, harjoitusten päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan myöhemmin

Kurssin kotisivut

Tenttipäivät: Kurssin päätteeksi, ma 24.10.2016 klo 9-13, järjestetään kurssikoe, johon ei tarvitse ilmoittautua. Sali Physicum D101 ja Chemicum A129. Uusinnat fysiikan laitostenteissä sali D101.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Fysiikan perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.