Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Kurssin esitietona edellytetään lukion fysiikan ja matematiikan oppimäärää sekä kurssia Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op).

Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op)

Kurssilla omaksutaan matemaattisia työkaluja, harjoitellaan ongelmien fysikaalista mallintamista ja niiden ratkaisemista soveltalla niihin fysiikan lainalaisuuksia. Kurssilla käsitellään useamman hiukkasen ja äärellisten kappaleiden mekaanisia systeemejä.

Kurssilla käsiteltävät asiat:

  • Liikemäärän ja energian säilymislait monen hiukkasen systeemeissä
  • Törmäyskokeet
  • Jäykän kappaleen dynamiikka ja hitausmomentti
  • Liikemäärämomentti, sen säilymislaki ja kvantittuminen
  • Statistisen fysiikan ja termodynamiikan alkeet

luennot 28 t + harjoitukset 14 t + kurssikoe

Luennot 10.3. - 29.4.2015 ti 14-16 ja ke 12-14

Opetuksen paikka: Kumpulan kampus, Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2 A, D101 Auditorio

Harjoituksia 2 t/vko, harjoitusten ryhmäjako sama kuin tammi-helmikuun Vuorovaikutukset ja kappaleet -kurssilla.

 

Kirjallisuus: Matter & Interactions, 3rd ed., R. Chabay ja B. Sherwood. Kurssi kattaa kirjan luvut 9-13.

luennot 28 t + harjoitukset 14 t + kurssikoe

Chabay, R. W. & Sherwood, B. A. (toim.) 2011, 3. painos. Matter & Interactions. NJ., Hoboken: Wiley. Kurssi kattaa kirjan luvut 9-13.

Kurssikokeen päivämäärä ilmoitetaan luennolla.
Kurssikokeeseen ei tarvitse ilmoittautua.

Uusintatentti

Opinto-oikeuteen sisältyy kaksi tenttikertaa.

Opettaja: Kaarle Hämeri

Fysiikan perusopintoihin sisältyvät kurssit Sähkömagnetismi ja Säteilykentät ja fotonit järjestetään seuraavan kerraan keväällä 2016.