Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op)

Kurssilla omaksutaan matemaattisia työkaluja, harjoitellaan ongelmien fysikaalista mallintamista ja niiden ratkaisemista soveltalla niihin fysiikan lainalaisuuksia. Kurssilla käsitellään useamman hiukkasen ja äärellisten kappaleiden mekaanisia systeemejä.

Kurssilla käsiteltävät asiat:

  • Liikemäärän ja energian säilymislait monen hiukkasen systeemeissä
  • Törmäyskokeet
  • Jäykän kappaleen dynamiikka ja hitausmomentti
  • Liikemäärämomentti, sen säilymislaki ja kvantittuminen
  • Statistisen fysiikan ja termodynamiikan alkeet

Kurssiin liittyy läheisesti kurssi Perusopintojen laboratoriotyöt (5 op), jonka samanaikainen suorittaminen on erittäin suotavaa!

Luennot 28 t + harjoitukset 14 t + kurssikoe

Kurssi suoritetaan kurssikokeella ja osittain pakollisilla laskuharjoituksilla.

Chabay, R. W. & Sherwood, B. A. (toim.) 2011, 3. painos. Matter & Interactions. NJ., Hoboken: Wiley. Kurssi kattaa kirjan luvut 9-13.

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5

Luennot: 1.11. - 14.12.16, ti ja ke klo 10-12

Opetuksen paikka: Auditorio D101, Kumpulan kampus, Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2 A

Harjoitukset 2 t/vko, useita harjoitusryhmiä, harjoitusten päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan myöhemmin

Tenttipäivät:

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Fysiikan perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.