Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Kurssin esitietona edellytetään lukion fysiikan ja matematiikan oppimäärää sekä kursseja Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op), Vuorovaikutukset ja aine (5 op) sekä Sähkömagnetismi (5 op). Lisäksi vektorialgebran, differentiaali- ja integraalilaskennan sekä differentiaaliyhtälöiden perusteiden hallitseminen on välttämätöntä.

Kurssilla omaksutaan matemaattisia työkaluja, harjoitellaan ongelmien fysikaalista mallintamista ja niiden ratkaisemista soveltalla niihin fysiikan lainalaisuuksia. Aiheena on sähkömagneettiset ja mekaaniset aallot.

Kurssilla käsiteltävät asiat:

  • Muuttuvat magneettikentät ja induktio
  • Sähkömagneettisen säteily ja sen ominaisuudet
  • Maxwellin lait ja aaltoyhtälö
  • Aaltojen superpositio ja diffraktio
  • Taittuminen ja sironta
  • Ääni, värähtelevä kieli ja seisovat aallot
  • Fourieranalyysin alkeet

Kurssiin liittyy läheisesti kurssiin Perusopintojen laboratoriotyöt (5 op), jonka samanaikainen suorittaminen on erittäin suotavaa!

Kurssin esitietona edellytetään lukion fysiikan ja matematiikan oppimäärää sekä kursseja Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op), Vuorovaikutukset ja aine (5 op) sekä Sähkömagnetismi (5 op). Lisäksi vektorialgebran, differentiaali- ja integraalilaskennan sekä differentiaaliyhtälöiden perusteiden hallitseminen on välttämätöntä.

Suoritustapa : Luennot 28 t + harjoitukset 14 t + kurssikoe

Kurssi suoritetaan kurssikokeella ja osittain pakollisilla harjoituksilla. Kurssi arvostellaan asteikolla 1-5.

Aikataulu tarvittaessa tähän.

Luennot: 10.3. – 29.4.2015, ti 10-12 ja ke 10-12

Opetuksen paikka: Kumpulan kampus, Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2 A,

Harjoitukset 2 t/vko, useita harjoitusryhmiä, harjoitusten päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan myöhemmin

 

Oppimateriaali ja Kirjallisuus:

Chabay, R. W. & Sherwood, B. A. (toim.) 2011, 3. painos. Matter & Interactions. NJ., Hoboken: Wiley. Kurssi kattaa kirjan luvut 23-25. Lisälukemistona voi käyttää esim. lukuja 20-25 kirjasta Knight, R. D. (toim.) 2008, 2. painos. Physics for Scientists and Engineers. San Francisco: Pearson/Addison Wesley, cop.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Luennot 28 t + harjoitukset 14 t + kurssikoe

Kurssi suoritetaan kurssikokeella ja osittain pakollisilla harjoituksilla.

Chabay, R. W. & Sherwood, B. A. (toim.) 2011, 3. painos. Matter & Interactions. NJ., Hoboken: Wiley. Kurssi kattaa kirjan luvut 23-25. Lisälukemistona voi käyttää esim. lukuja 20-25 kirjasta Knight, R. D. (toim.) 2008, 2. painos. Physics for Scientists and Engineers. San Francisco: Pearson/Addison Wesley, cop.

 

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.   Tutustu tenttiohjeisiin

Ilmoittautuminen alkaa 18.11.2014

Maksu 50 euroa
Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
Kirjatentteinä suoritettaviin opintojaksoihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös tentittävä kirjallisuus.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: Szabolcs Galambosi

Opintojakso on osa Fysiikan perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.