Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Kurssin esitietona edellytetään lukion fysiikan ja matematiikan oppimäärää sekä kursseja Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op), Vuorovaikutukset ja aine (5 op) sekä Sähkömagnetismi (5 op). Lisäksi vektorialgebran, differentiaali- ja integraalilaskennan sekä differentiaaliyhtälöiden perusteiden hallitseminen on välttämätöntä.

Kurssilla omaksutaan matemaattisia työkaluja, harjoitellaan ongelmien fysikaalista mallintamista ja niiden ratkaisemista soveltalla niihin fysiikan lainalaisuuksia. Aiheena on sähkömagneettiset ja mekaaniset aallot.

Kurssilla käsiteltävät asiat:

  • Muuttuvat magneettikentät ja induktio
  • Sähkömagneettisen säteily ja sen ominaisuudet
  • Maxwellin lait ja aaltoyhtälö
  • Aaltojen superpositio ja diffraktio
  • Taittuminen ja sironta
  • Ääni, värähtelevä kieli ja seisovat aallot
  • Fourieranalyysin alkeet

Kurssiin liittyy läheisesti kurssiin Perusopintojen laboratoriotyöt (5 op), jonka samanaikainen suorittaminen on erittäin suotavaa!

Kurssin esitietona edellytetään lukion fysiikan ja matematiikan oppimäärää sekä kursseja Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op), Vuorovaikutukset ja aine (5 op) sekä Sähkömagnetismi (5 op). Lisäksi vektorialgebran, differentiaali- ja integraalilaskennan sekä differentiaaliyhtälöiden perusteiden hallitseminen on välttämätöntä.

Luennot + harjoitukset + tentti

Kurssi suoritetaan lopputentillä ja osittain pakollisilla laskuharjoituksilla.

Luennot: 15.3. - 23.3. ja 5.4. - 4.5.2016, ti ja ke klo 10.15-12

Opetuksen paikka: Auditorio D101, Kumpulan kampus, Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2 A

Harjoitukset 2 t/vko, useita harjoitusryhmiä, harjoitusten päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan myöhemmin

Tenttipäivät:

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: xx.xx.xxxx

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Chabay, R. W. & Sherwood, B. A. (toim.) 2011, 3. painos. Matter & Interactions. NJ., Hoboken: Wiley. Kurssi kattaa kirjan luvut 23-25. Lisälukemistona voi käyttää esim. lukuja 20-25 kirjasta Knight, R. D. (toim.) 2008, 2. painos. Physics for Scientists and Engineers. San Francisco: Pearson/Addison Wesley, cop.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojakso on osa Fysiikan perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.