Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssin esitietona edellytetään lukion fysiikan ja matematiikan oppimäärää sekä kursseja Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op), Vuorovaikutukset ja aine (5 op) sekä Sähkömagnetismi (5 op). Lisäksi vektorialgebran, differentiaali- ja integraalilaskennan sekä differentiaaliyhtälöiden perusteiden hallitseminen on välttämätöntä.

Kurssilla omaksutaan matemaattisia työkaluja, harjoitellaan ongelmien fysikaalista mallintamista ja niiden ratkaisemista soveltalla niihin fysiikan lainalaisuuksia. Aiheena on sähkömagneettiset ja mekaaniset aallot.

Kurssilla käsiteltävät asiat:

  • Muuttuvat magneettikentät ja induktio
  • Sähkömagneettisen säteily ja sen ominaisuudet
  • Maxwellin lait ja aaltoyhtälö
  • Aaltojen superpositio ja diffraktio
  • Taittuminen ja sironta
  • Ääni, värähtelevä kieli ja seisovat aallot
  • Fourieranalyysin alkeet

Kurssiin liittyy läheisesti kurssiin Perusopintojen laboratoriotyöt (5 op), jonka samanaikainen suorittaminen on erittäin suotavaa!

Luennot 28 t + harjoitukset 14 t + kurssikoe

Kurssi suoritetaan kurssikokeella ja osittain pakollisilla harjoituksilla.

Chabay, R. W. & Sherwood, B. A. (toim.) 2011, 3. painos. Matter & Interactions. NJ., Hoboken: Wiley. Kurssi kattaa kirjan luvut 23-25. Lisälukemistona voi käyttää esim. lukuja 20-25 kirjasta Knight, R. D. (toim.) 2008, 2. painos. Physics for Scientists and Engineers. San Francisco: Pearson/Addison Wesley, cop.

Arviointiasteikko 0-5

Luennot: 14.3. - 3.5.2016, ti ja ke klo 10.15-12 (opetusta ei ole ti 18.4. ja ke 19.4.)

Opetuksen paikka: Auditorio D101, Kumpulan kampus, Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2 A

Harjoitukset 2 t/vko, useita harjoitusryhmiä, harjoitusten päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan myöhemmin

Tenttipäivät:

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Fysiikan perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.