Kiinnostaako tai huolettaako ilmastonmuutos? Haluatko tietää tarkemmin, miten ilmastojärjestelmä toimii, mitä oikeastaan tiedämme ilmastonmuutoksesta ja mitkä ovat epävarmuudet, sekä pohtia mitä voimme tehdä sen hillitsemiseksi? Ilmastonmuutos Nyt -kurssilla käsitellään kaikkea tätä neljän ilmastoalan asiantuntijan johdolla.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 2.11.2016
16:15 - 18:00
Ke 9.11.2016
16:15 - 18:00
Ke 30.11.2016
14:15 - 18:00
Ke 14.12.2016
14:15 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille. He ilmoittautuvat jaksolle Oodissa.

Jakson voi suorittaa joko 5 op tai 2 op laajuisena.

Jakson materiaali on kaikille avoin. Voit kirjautua vierailijana ja tutustua makstutta materiaaleihin.

Jos haluat osallistua jaksolle; luo tunnukset MOOC-alustalle, jolloin pääset tekemään monivalintatehtäviä ja seuraamaan omaa edistymistäsi.

Mikäli haluat suorittaa jakson opintopisteet, ilmoittaudu jaksolle mukaan ja maksa opintomaksu.

Jakson lähiopetus, pienryhmätapaamiset sekä projektitehtävät ovat avoinna jaksolle ilmoittautuneille.

Kuvaus

Jakso on monialainen kokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteista. Se on luotu ensisijaisesti korkeakoulutasoisen 5 opintopisteen opintojakson järjestämiseksi tai itseopiskeltavaksi. Monialaisuutensa takia materiaali soveltuu hyödynnettäväksi eri aloilla, sekä muussa koulutuksessa esim. järjestöissä tai yrityksissä. Materiaali on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.

Jakso ei edellytä aiempia opintoja teemasta tai aiempia fysiikan opintoja.

Jakson jälkeen opiskelija:

 • hallitsee perusteet ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä sekä osaa selittää millä toimilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja kuinka siihen voidaan sopeutua.
 • osaa katsoa ilmastonmuutosta monesta näkökulmasta ja luoda yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä.
 • tunnistaa ilmastonmuutoksen globaalina inhimillisenä ja eettisenä haasteena.
 • reflektoi omaa rooliaan ilmastonmuutoksessa ja osaa soveltaa oppimaansa omalla alallaan.
 • osaa etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti.
 • osaa tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Ilmastonmuutos nyt - kokonaisuuden kolme keskeistä teemaa ovat ilmastonmuutoksen

1) luonnontieteelliset perusteet (ml. kasvihuoneilmiö, hiilenkierto, ilmastomallit);

2) ilmastonmuutoksen hillintä (ml. hiilineutraali energia ja uusiutuvan energian tuotanto, hiilijalanjälki, ilmastopolitiikka)

3) vaikutukset ja sopeutuminen (ml. ekosysteemipalvelut,palauteilmiöt, ilmastonmuutokseen sopeutuminen).

Neljä lähiopetustapaamista, pienryhmätapaamiset (8*2h), itsenäinsesti suoritettava verkko-opiskelumateriaali (sis. monivalintatehtävät), kaksi projektitehtävää ja oppimispäiväkirja.

Verkkomateriaali on saatavilla suomeksi osoitteessa https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=26

Jakson voi suorittaa joko 2 op tai 5 op laajuisena.

Arvointiasteikko: 0-5.

Kurssin voi suorittaa myös suomeksi. Verkkomateriaali on saatavilla myös suomeksi ja ryhmätyöt voi toteuttaa myös suomeksi kaikkien ryhmän jäsenten ollessa suomenkielisiä. Lähiopetuskerroilla opetuskieli on kuitenkin englanti.

Jakson materiaalit ovat kaikille avoimia https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=26

Voit kirjautua vierailijana ja tutustua maksutta materiaaleihin.

Jos haluat osallistua jaksolle. Luo tunnukset, jolloin pääset tekemään monivalintatehtäviä ja seuraamaan omaa edistymistäsi.

Näin luot itsellesi tunnukset UniHel MOOCs -alustalle

Mikäli haluat suorittaa jakson opintopisteet, ilmoittaudu jaksolle mukaan ja maksa opintomaksu.

Opetuksen tukena on oppimisympäristö Moodle, jossa on ohjeita myös pienryhmistä.

Jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille jakso sisältää osat

 1. Neljä lähiopetuskertaa (katsottavina etänä, ohje Moodlessa)
 2. Pienryhmätapaamiset (8 x 2h)
 3. Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelumateriaali (sis. monivalintatehtävät).
 4. Projektitehtävä 1: pienryhmissä tehtävä projektityö, jossa sovelletaan kurssin aiheita sekä syvennetään opittua paikallisesta ja globaalista näkökulmasta
 5. Projektitehtävä 2: pienryhmissä tehtävä projektityö ”Ilmastonmuutoksen ratkaisut”
 6. Oppimispäiväkirja

Kurssi on mahdollista suorittaa 5 op laajuisena (sisältäen kohdat 1-6) tai suppeampana 2 op laajuisena (vain kohdat 1, 3 ja 6 yksilösuorituksena).

Kurssin voi suorittaa myös englanniksi.

Projektityö 1 palautetaan viimeistään 30.11. ja Projektityö 2 viimeistään 14.12. Oppimispäiväkirja palautetaan viimeistään 19.12.

Kurssilla opettavat FM Laura Riuttanen, prof. Jaana Bäck, FT Sirkku Juhola sekä FT Sanna-Liisa Sihto-Nissilä.

Opiskelun käytännönohjeita

Kehity oppijana sivuilla opiskelutaidollisia vinkkejä!

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Yhteyshenkilö Avoin yliopisto koulutussuunittelija Joanna Veinio joanna.veinio at helsinki.fi ja Sanna-Liisa Sihto-Nissilä sl.sihtonissila at gmail.com