Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig”

Så här börjar du studera

Kuvaus

Målet är att med fysikaliska begrepp och principer få en ökad förståelse för olika fenomen som förekommer i vår vardag och kunna beskriva dessa i tal och skrift i fysikaliska termer

På kursen strävar vi efter att behandla centrala teman från bl.a. mekanik, termofysik och elektromagnetism. Den matematiska härledningen och behandlingen kommer inte att vara utgångspunkten för kursen. Matematiken är dock fysikens språk, så helt och hållet kan den inte undvikas. På kursen behandlas bl.a. betydelsen av vektorer, derivering och integrering inom fysiken.

Föreläsningar 26-28 t + räkneövningar 6 st + labbrapport + essä + tentamen

Enligt skalan 0 - 5

Tid och plats:

Kursen ordnas i Gumtäkt och startar onsdagen 7.9 kl.12. De preliminära tidpunkterna är onsdag kl 12.15-14.00 och måndag kl 12.15-14.00. Föreläsningasdagarna och tiderna slås slutligt fast under den första föreläsningen, så att så många som möjligt skall kunna delta.
Platsen för första föreläsningen: Physicum, sal D117

Se närmare information här

Tentamensdagarna meddelas på kursen

Tentamensanmälan och anvisningar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Praktiska anvisningar

Kontaktinformation finns på läroämnessidan.