Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

120 euroa Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Matemaattiset apuneuvot I

Suositellaan lukion pitkää matematiikan oppimäärää.

Matemaattiset perustiedot ja -taidot eksaktien luonnontieteiden opiskelijalle.

Vektorit, vektoriavaruudet, skalaaritulo; kannat, kannan ortogonalisointi, ristitulo; matriisit, matriisien kertolasku, kierrot, transpoosi, hermiten konjugointi; determinantti; matriisin kääntö; matriisin ominaisarvot ja -vektorit; matriisin diagonalisointi; differentiaali- ja integraalilaskenta kolmessa dimensiossa, nabla, gradientti, divergenssi, roottori, pallokoordinaatit, viiva-, pinta- ja tilavuusintegraalit, Gaussin ja Stokesin lauseet.

Luennot + laskuharjoitukset + loppukoe
Kaksi harjoitusta viikossa, kotiharjoitukset ma, ti sekä ex tempore -harjoitukset to, pe

  • Kurssin kotisivu

Kurssi järjestetään yhteisopetuksena fysiikan laitoksen kanssa.

Kurssin kotisivu:

Asteikolla 0-5

Luennot: ma ja ti 31.10. - 13.12.2016 klo 14-16

Opetuspaikka: Auditorio D101, Kumpulan kampus, Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2 A

Tenttipäivät:

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita