Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Kuvaus

Suuret ja nopeat ilmastonvaihtelut ovat uhka Maa-planeettamme elinkelpoisuudelle. Ymmärtämällä ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia ihmiskunta voi laatia itselleen selviytymisstrategian. Kurssilla käsitellään mm. Planeettojen atmosfäärien syntyä, koostumusta ja tasapainoehtoja. Maan radan sekä Auringon säteilytehon ja aktiivisuuden muutoksia. Kasvihuoneilmiötä ja kasvihuonekaasujen pitoisuuksien muutoksia. Jääkausia. Hiilen ja veden kiertokulkua. Fossiilisia energialähteitä. Ihmisen toiminnan vaikutusta ilmakehään. Ihmisen mahdollisuuksia ehkäistä ja sopeutua lämpötilan nousuun, kuivuuteen, myrskyihin, merivirtojen muutoksiin ja mannerjäätiköiden sulamiseen. Lisäksi esitellään YK:n alaisen ilmastopaneelin (IPCC) ilmastoraportteja, erilaisia ilmakehä- ja ilmastomalleja ja niiden ennusteita, ilmastokokouksia ja kansainvälisesti sovittuja päästörajoituksia ja tavoitteita, uusia ympäristöystävällisiä teknologioita ja energialähteitä sekä ilmastonmuutoksen vaikutusta Suomen kasvien ja eliöiden muodostamiin ekosysteemeihin. Kurssin tavoitteena on luoda teoreettinen ja käsitteellinen perusta ilmastonmuutoksen ja siitä käytävän keskustelun ymmärtämiseksi.

Lue lisää tähtitieteen oppiaineesta.

Luennot 28 t + essee, jonka palauttamisesta sovitaan opintojakson alussa

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Opetuspaikkakunta: Lempäälä

Toteuttaja: Pirkan opisto

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.