Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Kuvaus

Under kursen behandlar vi materia, atomer, grundämnen, och molekyler, föreningar, kemiska ekvationer och intermolekylära krafter. Vi går i korthet igenom kemiska enheter och reaktioner i vattenlösning och fortsätter därefter med gaser, lösningar och termokemi. Atomens kvantmekaniska modell behandlas och därefter det periodiska systemet. Beträffande kemisk bindning så går vi igenom både Lewis teorin och valensbindnings- samt molekylorbitalteorin.

Kursen består av föreläsningar och räkneövningar. Kursens föreläsningsspråk är svenska.

Kursen baserar sig på boken “Chemistry: A Molecular Approach” (andra upplagan) av Nivaldo Tro. Kapitlen 5-12.

Enligt skalan 0 - 5

Föreläsningar mån 9-12 och ons 10–12, 7.9. - 19.10.2016, A128 Chemicum

Tentamensdagar:

Tentamensanmälan och anvisningar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Praktiska anvisningar