Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kirjan luettuaan opiskelija:

- on perehtynyt maantieteelliseen ajatteluun
- tuntee toiminnallisen aluejärjestelmän keskeiset mallit ja periaatteet
- hallitsee maantieteen perusterminologian englanniksi

Kirjatentti

Haggett, Peter: Geography: a Global Synthesis (Prentice Hall, 2001 tai uudempi painos)

Asteikolla 0-5.

Arviointi perustuu kolmeen kysymykseen, joista on mahdollisuus saada 6 pistettä (maksimipistemäärä 18 pistettä). Alimman arvosanan 1 saa 9-10 pisteellä. Puolikkaat pisteet pyöristetään ylöspäin.

Tenttipäivät: ma 15.5.2017 klo 17-21, ma 19.6.2017 klo 16-20 ja ma 28.8.2017 klo 17-21

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Maantieteen alan perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.