Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on madaltaa kynnystä lukiomatematiikan ja yliopistomatematiikan välillä sekä tukea myöhempien matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen kurssien opiskelua. Kurssilla käsiteltäviä asioita käytetään lähes kaikilla matematiikan kursseilla ja niiden tunteminen on välttämätöntä myös tiettyjen tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen kurssien asioiden omaksumiseksi.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat muun muassa joukkoihin liittyvät peruskäsitteet ja merkinnät, relaatiot ja niiden ominaisuudet, logiikan alkeet, erilaiset todistustekniikat kuten induktiotodistus sekä kuvaukset ja niihin liittyvät käsitteet. Lisäksi erityisesti matematiikan pääaineopiskelijoille suunnatussa osuudessa käsitellään kompleksilukuja. Erityisesti tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen pääaineopiskelijoille suunnatussa osuudessa käsitellään mm. perusasioita binomikertoimista, sarjoista, logaritmeista, modulaarisesta aritmetiikasta ja verkoista.

Kurssilla harjoitellaan myös matematiikan perustaitoja kuten matematiikan kirjoittamista ja lukemista. Tarkempi kuvaus opeteltavista taidoista ja aihealueista löytyy täältä:

Luennot + laskuharjoitukset + 2 kurssikoetta

Arvosteluasteikko 0-5

Luennot: 9.9. - 30.9. ma klo 12-14 ja pe klo 8-10, 3.10. - 14.12.16 ma 12-14 ja ke 10-12

Opetuspaikka: aud A111, Kumpulan kampus, Exactum, Gustaf Hällströminkatu 2 B

Lisäksi pajaohjausta.

Kurssi on matematiikan ja tilastotieteen laitoksen järjestämää opetusta,johon Avoimen yliopiston opiskelijat voivat osallistua.

Kurssin kotisivut

Tenttipäivät:

  • 1. kurssikoe ma 24.10 ja pe 28.10. klo 9.15-11.45 Exactumin auditorioissa
  • 2. kurssikoe ma 19.12. klo 8.15-10.45 ja ti 20.12. klo 14.15.-16.45 Exactumin auditorioissa

Kurssikokeen kesto on 2,5 h.

Kurssikokeisiin ei tarvitse ilmoittautua.

Uusinta: Niille opiskelijoille, jotka eivät pysty osallistumaan varsinaiseen kurssikokeeseen sairastumisen tai päällekkäisen tentin vuoksi, järjestetään yksi korvaava koetilaisuus. Tällaisessa tapauksessa lähetä mahdollisimman pian sähköpostia kurssin opettajalle

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Matematiikan perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.