Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssin tiedot löytyvät mat-til laitoksen wiki-sivulta: http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=197658383

Ilmoittaudu

Viestit

Käyttäjän Sirkka-Liisa Varvio kuva

Sirkka-Liisa Varvio

Julkaistu, 28.12.2016 klo 1:11

Kurssin tiedot löytyvät matematiikan ja tilastotieteen laitoksen wiki-sivulta eli täältä: http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=197658383

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssi antaa perustiedot todennäköisyyslaskennasta, pääasiassa tapahtumien ja yksiulotteisten jakaumien näkökulmasta. Esitietoina edellytetään perustiedot integraalilaskennasta lukion pitkän matematiikan pohjalta. Myös kurssista 57033 Johdatus yliopistomatematiikkaan on apua. Keskeistä sisältöä ovat: todennäköisyyden käsite ja tulkinnat (symmetrinen, frekventistinen ja subjektiivinen). Todennäköisyyden aksiomaattinen käsittely ja peruslaskutoimitukset. Kombinatoriikka, tuloperiaate, otanta takaisinpanolla ja ilman. Ehdollinen todennäköisyys, riippumattomuus ja toistokoe; Bayesin kaava ja sen yksinkertaiset sovellukset. Yksiulotteisen satunnaismuuttujan käsite ja siihen liittyvät pistetodennäköisyysfunktio (diskreetti) tai tiheysfunktio (jatkuva satunnaismuuttuja). Eräitä tutuimpia jakaumia (binomi-, geometrinen, eksponentti-, ja normaalijakauma) ja tunnuslukuja (odotusarvo, mediaani ja varianssi). Lyhyt katsaus suurten lukujen lakiin ja keskeiseen raja-arvolauseeseen. Kurssilla tutustutaan myös jakaumien kokeelliseen tarkasteluun tietokoneen avulla. Kurssi perustuu luennoitsijan luentomateriaaliin, taustalukemistona Pekka Tuominen, Todennäköisyyslaskenta 1

Luennot + laskuharjoitukset + tentti

Kurssi on matematiikan ja tilastotieteen laitoksen järjestämä.

Kurssi perustuu luennoitsijan luentomateriaaliin, taustalukemistona Pekka Tuominen, Todennäköisyyslaskenta 1

Asteikolla 0 - 5

Luennot: 18.1. - 3.3.2017 ke klo 12-14 ja pe klo 12-14
Opetuspaikka: aud A111, Kumpulan kampus, Exactum, Gustaf Hällströminkatu 2

Lisäksi viikottaisia laskuharjoituksia.

Katso tarkemmat tiedot kurssin kotisivulta

Tenttipäivät: Kurssikoe pe 10.3. klo 12.15-14.45 Exactumin auditorioissa, uusintatentit matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yleistenteissä

Kurssiin sisältyy kolme tenttikertaa.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa A57505 Tilastotieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.