Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Esitietoina edellytetään perustiedot todennäköisyyslaskennasta (esim. Todennäköisyyslaskenta I ) sekä yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennasta hyvin hallitun lukion matematiikan pitkän oppimäärän perusteella. Tilastotieteen pääaineopiskelijan opinto-ohjelmaan kurssi on asemoitu siten että matematiikan kurssit Analyysi I ja Analyysi II (lukuvuoden 2015-16 opinto-ohjelmassa jaettu neljäksi kurssiksi: Raja-arvot, Differentiaaalilaskenta, Integraalilaskenta, Sarjat) , tai tai Matemaattisen analyysin kurssi ja Matemaattisen analyysin jatkokurssi ovat muodollisia esitietovaatimuksia tai niitä suoritetaan samanaikaisesti.

Tavoitteena kurssilla on tutustua tilastollisen päättelyn peruskäsitteisiin sekä niiden tulkintoihin. Aihetta lähestytään pääasiassa frekventistisen päättelyn näkökulmasta, mutta myös bayesläistä näkökulmaa esitellään. Kurssi on tarkoitettu erityisesti tilastotieteen ja matematiikan pääaineopiskelijoille sekä kaikille niille, jotka aikovat jatkaa tilastotieteen opiskelua aineopintotasolle saakka. Käsiteltävät aiheet: ilastollisen päättelyn tavoitteet, (parametrinen) tilastollinen malli, uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden menetelmä, normaalijakauman suurimman uskottavuuden estimaatit, luottamusvälit ja joukot, tilastollisen testauksen perusasetelma, hypoteesit, testisuure ja p-arvo, t-testi ja z-testi normaalijakauman odotusarvolle, p-arvon tulkinta ja testauksen ongelmia, pienimmän neliösumman menetelmä ja lineaarinen malli, Bayes-päättelyn alkeet.

Luennot + laskuharjoitukset + tentti

Luennot:

  • viikolla 11 ma 14.3 klo 10-12 auditoriossa B123 ja ke 16.3 klo 12-14 auditoriossa A111.
  • viikoilla 12-18 ke klo 12-14 auditoriossa A111 ja pe klo 12-14 auditoriossa B123.

Exactum, Gustaf Hällströmin katu 2b.

Lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.

Viikolta 12 alkaen salissa C323 ma klo 14-18, ti klo 12-18 ja ke klo 14-18.

Auditoriot B123 ja A111 ovat Kumpulan kampuksen Exactum-rakennuksen 1. kerroksessa ja sali C323 Exactumin 3. kerroksessa

Katso tarkemmat tiedot kurssin verkkosivulta. Kurssi on matematiikan ja tilastotieteen laitoksen järjestämä.

Tenttipäivät: Kurssikoe ma 16.5. klo 14.15-16.45 Exactumin auditorioissa. Korvaava kurssikoe pidetään (alustavasti) ti 24.5. klo 12-15. Siihen voi osallistua, mikäli on painavan syyn tähden estynyt tulemasta varsinaiseen kurssikokeeseen.

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojakso on osa A57505 Tilastotieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.