Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Esitietoina edellytetään perustiedot todennäköisyyslaskennasta (esim. Todennäköisyyslaskenta I ) sekä yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennasta hyvin hallitun lukion matematiikan pitkän oppimäärän perusteella. Tilastotieteen pääaineopiskelijan opinto-ohjelmaan kurssi on asemoitu siten että matematiikan kurssit Analyysi I ja Analyysi II (lukuvuoden 2015-16 opinto-ohjelmassa jaettu neljäksi kurssiksi: Raja-arvot, Differentiaaalilaskenta, Integraalilaskenta, Sarjat) , tai tai Matemaattisen analyysin kurssi ja Matemaattisen analyysin jatkokurssi ovat muodollisia esitietovaatimuksia tai niitä suoritetaan samanaikaisesti.

Tavoitteena kurssilla on tutustua tilastollisen päättelyn peruskäsitteisiin sekä niiden tulkintoihin. Aihetta lähestytään pääasiassa frekventistisen päättelyn näkökulmasta, mutta myös bayesläistä näkökulmaa esitellään. Kurssi on tarkoitettu erityisesti tilastotieteen ja matematiikan pääaineopiskelijoille sekä kaikille niille, jotka aikovat jatkaa tilastotieteen opiskelua aineopintotasolle saakka. Käsiteltävät aiheet: ilastollisen päättelyn tavoitteet, (parametrinen) tilastollinen malli, uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden menetelmä, normaalijakauman suurimman uskottavuuden estimaatit, luottamusvälit ja joukot, tilastollisen testauksen perusasetelma, hypoteesit, testisuure ja p-arvo, t-testi ja z-testi normaalijakauman odotusarvolle, p-arvon tulkinta ja testauksen ongelmia, pienimmän neliösumman menetelmä ja lineaarinen malli, Bayes-päättelyn alkeet.

Luennot + laskuharjoitukset + tentti

Asteikolla 0-5

Luennot viikoilla 11-18 (ke 15.3. - pe 5.5.2017) ke klo 12-14 auditoriossa A111 ja pe klo 12-14 auditoriossa B123. Lisäksi viikoittaisia laskuharjoituksia, jotka toteutetaan digitaalisesti. Lähiohjausta on myös tarjolla.

Pääsiäisloma 13.-19.4.

Exactum, Gustaf Hällströmin katu 2b.

Katso tarkemmat tiedot kurssin verkkosivulta. Kurssi on matematiikan ja tilastotieteen laitoksen järjestämä.

Tenttipäivät: Kurssikoe pe 12.5. klo 12.15-14.45 Exactumin auditorioissa

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa A57505 Tilastotieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.