Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Tilastotieteen perusopintokokonaisuus (25 op) koostuu opintojaksoista:

Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto (5 op) sylsyllä 2016
Tilastotiede tutuksi II (5 op) syksyllä 2016
Tilastollinen päättely I (5 op) keväällä 2017
Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla (5 op) keväällä 2017
Todennäköisyyslaskenta I (5 op) keväällä 2017

Opetus järjestetään yhteisopetuksena matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa.