Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi samanaikaisesti kurssin 57046 Tilastollinen päättely I kanssa, jonka sisältö (katso täältä: Oppimistavoitematriisi) muodostaa kurssin tilastotieteellisen käsitteistön esitietovaatimukset.

Kurssi etenee rinnakkain kurssin 57046 Tilastollinen päättely I kanssa. Tavoitteena on antaa riittävät tiedot ryhtyä soveltamaan päättelyn teoriaa käytäntöön itsenäisesti. Kurssi aikana käydään läpi R-ohjelmiston avulla seuraavia aiheita: R:n peruskäyttö ja funktiot, matriisit ja tietorankenteet, datan visuaalinen esittäminen, testaaminen ja luottamusvälit, lineaarinen regressio, (lisäpakettien asentaminen ja käyttö).

Kurssi on matematiikan ja tilastotieteen laitoksen järjestämää opetusta, johon Avoimen yliopiston opiskelijat voivat osallistua.

Katso tarkemmat tiedot kurssin kotisivuilta.

Suositeltavaa oheislukemistoa:

    • Peter Dalgaard: Introductory Statistics with R (Springer, 2002, e-kirja Yliopiston kirjastossa ja 2008, myös e-kirja mutta käytössä rajoitteita)
    • Ville Hyvönen, Henri Karttunen, Toni Lehtonen: Kurssimoniste 2016

Asteikolla 0-5

  • Kurssilla annetaan viikottain tehtäviä, jotka palautetaan Moodle-oppimisympäristöön ja arvioidaan. Lopuksi tehdään kotitenttinä laajempi harjoitustyö.
  • Kurssi on mahdollista suorittaa täysin digitaalisesti.

Opintojakso on osa A57505 Tilastotieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.