Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssilaisilta ei edellytetä tilastotieteen muiden kurssien aiempaa suorittamista. Englanninkielistä tekstiä on syytä osata lukea. Lukion matematiikka on tarpeellinen.

Kurssi antaa yleisnäkemyksen tilastotieteen kentästä.

Tiedot kurssin sisällöstä löytyvät kurssin kotisivulta.

Laskuharjoitukset + esseetehtäviä.

Kurssin voi suorittaa kokonaan digityöskentelynä: viikoittain annetaan tehtäviä, jotka palautetaan Moodle-oppimisympäristöön ja tarkastetaan diginä. Tehtäviin on tarjolla sekä digiohjausta että luokassa tapahtuvaa ohjausta.

Asteikolla 0-5

Aloitusluento to 8.9. klo 15-16 auditoriossa A111 (Exactum, 1. kerros, Kumpulan kampus).
Aloitusluento on vapaaehtoinen ja siellä selitetään kurssin käytännöt - jotka tulevat myös verkkosivuille ja Moodleen.

Ohjausajat ja kurssin tarkempi ohjelma ilmestyvät elokuun kuluessa kurssin kotisivulle.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa A57505 Tilastotieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.