Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto tai R-ohjelmiston ja todennäköisyyslaskennan alkeiden osaaminen jonkun muun kurssin tai itseopiskelun kautta. Englanninkielistä tekstiä on syytä osata lukea. Lukion matematiikka on tarpeellinen.

Tiedot kurssin sisällöstä löytyvät kurssin kotisivulta.

Laskuharjoituksia ja esseetehtäviä.

Kurssin voi suorittaa kokonaan digityöskentelynä: viikoittain annetaan tehtäviä, jotka palautetaan Moodle-oppimisympäristöön ja tarkastetaan diginä.

Asteikolla 0-5

Tehtäviin on tarjolla sekä digiohjausta että luokassa tapahtuvaa ohjausta. Ohjausajat ja kurssin tarkempi ohjelma ilmestyvät syyskuun loppuun mennessä kurssin kotisivulle.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Esitietovaatimuksena Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto -kurssin suoritus.