Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Erillisellä sopimuksella 0 euroa.

Ohjeet lähetetään jaksolle osallistuneille.

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin. Kurssin sisältönä mm. algoritmit, ohjausrakenteet, aliohjelmat ja olio-ohjelmoinnin perusteet. Ohjelmointikielenä käytetään Javaa. Opiskelijalta ei edellytetä ennakkotietoja ohjelmoinnista.

Opettajan verkkomateriaali

Arviointi asteikolla 0-5.

Opintojakso on toteutettu kevään 2017 aikana mooc- periaatteella.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.