Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Huom! Opetusajat ovat muuttuneet.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 12.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssin esitietovaatimuksena on kurssi "Ohjelmoinnin perusteet". Kursseista "Ohjelmistotekniikan menetelmät" sekä "Ohjelmoinnin jatkokurssi" on kurssilla myös paljon hyötyä.

Kurssilla tutustutaan tiedon esitysmuotoihin ja tiedon hakuun suurista tietomääristä. Erityisenä painopisteenä ovat relaatiotietokannat, joiden kohdalla perehdytään toisaalta teoreettiseen perustaan ja toisaalta tietokannan käytännön käsittelyyn SQL-kielen avulla. Kurssilla opitaan myös perustiedot relaatiotietokantojen suunnittelusta.

Aloitusluento 2 t + harjoitukset 15 t + suunnittelutehtävä + tentti

Kurssin kotisivu

Arvostelu perustuu tehtyihin harjoitustehtäviin, läsnäoloon, pienryhmässä tehtyyn suunnittelu- ja ohjelmointitehtävään sekä tenttiin. Arviointiasteikko 1-5.

Aloitusluento ma 16.5. klo 17-18
Opetuspaikka: Kumpulan kampus, Chemicum luentosali 2, A.I.Virtasenaukio 1

Laskuharjoitukset Ryhmä 1 maanantaisin 23.5., 30.5., 6.6., 13.6., 20.6. klo 13.15-15.45
Opetuspaikat: Kumpulan kampus, Exactum, Gustaf Hällströminkatu 2 B, sali B221

Tenttipäivät: ma 27.6.2016 klo 16-19, la 13.8.2016 klo 9-12 ja ma 12.9.2016 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.