Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssin esitietovaatimuksena on kurssi "Ohjelmoinnin perusteet". Kursseista "Ohjelmistotekniikan menetelmät" sekä "Ohjelmoinnin jatkokurssi" on kurssilla myös paljon hyötyä.

Kurssilla tutustutaan tiedon esitysmuotoihin ja tiedon hakuun suurista tietomääristä. Erityisenä painopisteenä ovat relaatiotietokannat, joiden kohdalla perehdytään toisaalta teoreettiseen perustaan ja toisaalta tietokannan käytännön käsittelyyn SQL-kielen avulla. Kurssilla opitaan myös perustiedot relaatiotietokantojen suunnittelusta.

Kurssilla on yksi viikoittainen luento, jonka lisäksi osallistutaan viikoittaisiin harjoitusryhmiin.

Kurssin materiaali päivittyy osoitteeseen:

Kurssin pääoppimateriaali

  • Laine H.: Tietokantojen perusteet, HY/TKTL, 2006.
  • Laine H.: Tietokantojen perusteet verkkokurssimateriaali, HY/TKTL, 2005.

Asteikolla 0-5

Luennot: ti 6.9.-18.10.2016 klo 12-14
Opetuspaikka:
CK112, Kumpulan kampus, Exactum, Gustaf Hällströminkatu 2
Kurssisivut:
http://tietokantojen-perusteet.github.io/

Kurssi on tietojenkäsittelytieteen laitoksen järjestämä.

Kurssin koe järjestetään 24.10. klo 16:00 saleissa A111 ja CK112. Kurssikokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Kurssin voi suorittaa myös erilliskokeella laitostentissä, jolloin arvostelu perustuu vain kokeeseen. Laitostentti ti 29.11.2016 klo 16-20. Jos osallistut tähän tenttiin, sinun tulee ilmoittautua Avoimeen yliopistoon Omilla sivuillasi olevan tentti-ilmoittautumislinkin kautta viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.