Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssilaisilta ei edellytetä tietojenkäsittelytieteen muiden kurssien aiempaa suorittamista, mutta alan englanninkielistä tekstiä on syytä osata lukea.

Tietojenkäsittelytiede on laajentunut nopeasti ja kattaa nykyisin suuren määrän erilaisia tutkimusalueita ja ydinteknologioita. Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen -kurssilla luodaan tieteellisesti painottunut yleissilmäys tähän laajaan kokonaisuuteen. Kurssilla tutustutaan tietojenkäsittelyn keskeisiin osa-alueisiin, menetelmiin ja ammattietiikkaan. Yhtenä keskeisenä lähtökohtana on Peter Denningin v. 2003 esittämä näkemys tietojenkäsittelyn keskeisistä periaatteista, käytännöistä ja ydinteknologioista.

Kurssilaisilta ei edellytetä tietojenkäsittelytieteen muiden kurssien aiempaa suorittamista, mutta alan englanninkielistä tekstiä on syytä osata lukea.

Verkkokurssi: esseetehtäviä

Verkkomateriaali

Arviointoasteikko 0-5

Opetuksen aikataulu:
Kurssin verkkosivut avautuvat ke 21.9.2016. Viimeinen esseetehtävä palautetaan 1.12.2016.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.