Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta. Kurssin suorittamisen Moodlessa voi aloittaa 1.11.2016 - 1.3.2017 joka kuukauden alussa.

Helsingin yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua kurssille maksutta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssilaisilta ei edellytetä tietojenkäsittelytieteen muiden kurssien aiempaa suorittamista, mutta alan englanninkielistä tekstiä on syytä osata lukea.

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva tietojenkäsittelytieteestä.

Tähän liittyen tutustutaan mm. Peter Denningin esittämään näkemykseen tietojenkäsittelyn seitsemästä perusperiaatteesta ja joukkoon artikkeleita, jotka valottavat tietojenkäsittelyn eri osa-alueita.

Omatoiminen tiedonhaku on kurssilla keskeisessä asemassa.

Esseetehtäviä ja pieni suullinen loppukuulustelu (ei vaadi fyysistä paikallaoloa) - suoritustapa tarkentuu myöhemmin. Kurssin esseetehtävät voi palauttaa omassa tahdissa kurssin aikana.

Verkkomateriaali

Asteikolla 0-5.

Kurssin verkkosivut Moodlessa avautuvat 1.11.2016. Kurssin suorittamisen Moodlessa voi aloittaa 1.11.2016 - 1.3.2017 joka kuukauden alussa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.