Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Huom! Opetusajat ovat muuttuneet (ks. kurssiesite)

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 12.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssin esitietovaatimuksena on ohjelmoinnin perusteiden tunteminen. Erityisesti Java-kieltä on jo osattava siinä laajuudessa kuin sitä opitaan kurssilla Ohjelmoinnin perusteet.

Opintojaksolla perehdytään Java-ohjelmointikieleen. Koko kieltä ei opintojaksolla ole mahdollista opetella; painopiste on kielen perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle huomiolle, mutta niiden käyttämisen perusteet ja rakenteen idea opitaan. Tavoitteena on, että opintojakson hyvin suorittanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkuperäisdokumentaatiota.

Kurssi jatkaa suoraan ohjelmoinnin perusteista. Ei erillistä aloitusluentoa. Kurssilla saa ohjausta ohjelmointitehtävien tekemiseen viikoittain Kumpulassa.

Ohjatut harjoitukset + tentti

Kurssilla käytetään opettajan ilmoittamaa verkkomateriaalia.

Kurssin arvostelu perustuu tehtyihin yksin ja pareittain tehtyihin harjoitustehtäviin sekä kurssin lopussa järjestettävään tenttiin. Arviointi asteikolla 1-5.

Ohjausta 27.7. - 2.9.2016

Maanantaisin klo 10:15-13:00

Tiistaisin klo 10:15-16:00

Keskiviikkoisin klo 10:15-16:00

Torstaisin klo 10:15-13:15

Perjantaisin klo 10:15-13:15
Opetuspaikka: Kumpula, Exactumin mikroluokka BK107, Gustaf Hällströmin katu 2b

Kurssin pariohjelmointitehtävät tehdään ohjausaikoina.

Kurssin kotisivut

Tenttipäivät: ke 7.9.2016 klo 17-20, la 8.10.2016 klo 9-12 ja ke 9.11.2016 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.