Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 17.1.2017
17:00 - 18:30
Ke 18.1.2017
17:00 - 19:30
Ke 25.1.2017
17:00 - 19:30
Ke 1.2.2017
17:00 - 19:30
Ke 8.2.2017
17:00 - 19:30
Ke 15.2.2017
17:00 - 19:30
Ke 1.3.2017
17:00 - 19:30
Ke 8.3.2017
17:00 - 19:30
Ke 15.3.2017
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssin esitietovaatimuksena on ohjelmoinnin perusteiden tunteminen. Erityisesti Java-kieltä on jo osattava siinä laajuudessa kuin sitä opitaan kurssilla Ohjelmoinnin perusteet.

Opintojaksolla perehdytään Java-ohjelmointikieleen. Koko kieltä ei opintojaksolla ole mahdollista opetella; painopiste on kielen perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle huomiolle, mutta niiden käyttämisen perusteet ja rakenteen idea opitaan. Tavoitteena on, että opintojakson hyvin suorittanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkuperäisdokumentaatiota.

Verkkotyöskentely + vapaaehtoista lähiopetusta ja -ohjausta (luennot 2 t ja harjoitukset 24 t) + kuulustelu. Kuulustelu järjestetään läsnäoloa edellyttävänä, perinteisenä tenttinä.

Verkkomateriaali tai muu kirjallisuus, josta kerrotaan tarkemmin kurssilla.

Oheiskirjallisuus:
Horstmann C.S. & Cornell G. Core Java. Volume I Fundamentals 8th ed. Prentice Hall 2007
Lewis, J. & Loftus, W. Java software solutions. Foundations of Program Design. Addison-Wesley, 2005 (tai uudempi painos)

Asteikolla 0-5

Opetuksen aikataulu
Aloitusluento ti 17.1.2017 klo 17.00-18.30

Ohjatut lähiharjoitukset: ke 18.1.-15.3.2017 klo 17.00-19.30 (opetusta ei ole 22.2.)

Tenttipäivät
Vaihtoehtoiset tenttipäivät: ke 5.4.2017 klo 17-20 tai ke 3.5.2017
Uusintatentit Helsingissä ke 31.5.2017 klo 17-20 ja la 2.9.2017 klo 9-12.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.