Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kurssin esitietovaatimuksena on ohjelmoinnin perusteiden tunteminen. Erityisesti Java-kieltä on jo osattava siinä laajuudessa kuin sitä opitaan kurssilla Ohjelmoinnin perusteet.

Opintojaksolla perehdytään Java-ohjelmointikieleen. Koko kieltä ei opintojaksolla ole mahdollista opetella; painopiste on kielen perusvälineiden käytössä. Ns. valmiit pakkaukset jäävät vähemmälle huomiolle, mutta niiden käyttämisen perusteet ja rakenteen idea opitaan. Tavoitteena on, että opintojakson hyvin suorittanut opiskelija osaa omatoimisesti ja itsenäisesti käyttää kielen alkuperäisdokumentaatiota.

Ohjatut harjoitukset + tentti

Kurssilla käytetään opettajan ilmoittamaa verkkomateriaalia.

Kurssin arvostelu perustuu tehtyihin yksin ja pareittain tehtyihin harjoitustehtäviin sekä kurssin lopussa järjestettävään tenttiin. Arviointi asteikolla 1-5.

Aloitusluento: ma 24.7.2017 klo 14-16
Opetuspaikka: Kumpulan kampus, Exactum, CK112

Harjoitukset 25. - 28.7.2017 ti, ke, to, pe klo 12.00-15.45

1.8. - 1.9.2017:

Ti 15.15-18.15
Ke 12.00-16.30
To 14.30-18.15
Pe 12.00-17.15

Opetuspaikka: Kumpulan kampus, Exactum, B222

Kurssin pariohjelmointitehtävät tehdään ohjausaikoina.

Kurssin kotisivut

Tenttipäivät: ma 11.9.2017 klo 17-20, la 7.10.2017 klo 9-12 ja ke 1.11.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.