Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja. Kurssi on maksuton Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Tietotekniikka ja digitalisaatio ovat muuttaneet ja muuttavat maailmaa. Kurssilla tutustutaan eräisiin keskeisiin tietotekniikan soveltamisen yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Käsiteltävät asiat liittyvät mm. tietotekniikan käytön lisääntymiseen ja monipuolistumiseen, eettisiin valintoihin, tekijänoikeuksiin, yksityisyyteen ja tietoturvaan sekä kestävään kehitykseen. Kurssilla ei ole erityisiä ennakkotietovaatimuksia ja se sopii niin sivu- kuin pääaineopiskelijoillekin.

Verkkokurssi, joka suoritetaan harjoituksilla ja verkkotentillä. Kurssilla tulee olemaan verkon välityksellä seurattavissa olevia luentoja ke 22.3. - 24.5.2017 klo 17.00 - 19.

Kurssin oheislukemistona käytetään: Tavani, H. T. (2011) Ethics And Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing. 3. painos tai uudempi. John Wiley & Sons.

Kurssin verkkosivut Moodlessa avautuvat 21.3.2017.

Verkkotenttipäivät: ma 5.6.2017, ma 21.8.2017 ja ma 18.9.2017 klo 17-20

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita