Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

375 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 10.00 (ilmoittaudu opintokokonaisuuteen tästä).

Huom! Opintokokonaisuuteen ilmoittautuvien on vielä erikseen valittava opintoryhmä (1-3) kursseille Ohjelmoinnin perusteet ja Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen ks. linkit kohdassa Sisältö. Näiden kurssien opinto-ohjelmissa on erillinen ilmoittautumislinkki kokonaisuuden opiskelijoille. Ilmoittaudu siis ensin opintokokonaisuuteen yllä olevasta linkistä, maksa opintomaksu (375 €) ja käy sen jälkeen ilmoittautumassa em. kursseille kokonaisuusopiskelijoiden linkeistä.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Voit ilmoittautua joko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille (katso jaksojen opinto-ohjelmat)

Kuvaus

Perusopintojen tarkoituksena on antaa yleiskuva automaattisesta tietojenkäsittelystä ja tietojenkäsittelytieteestä. Opintoihin sisältyy mm. ohjelmointia, ohjelmistokehitystä ja tiedonhallintaa. Tietoteknisistä valmiuksista on nykyisin hyötyä hyvinkin monenlaisissa työtehtävissä. Perusopintojen laajuiset opinnot ovat tarpeen paitsi tietotekniikkaa paljon käyttäville myös niille, jotka osallistuvat tietojärjestelmien tai sovellusten suunnitteluun.

Tietojenkäsittelytieteen esittely

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa lukuvuoden 2015-2016 aikana.

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot (25 op) sisältää seuraavat opintojaksot:

Jos suoritat tietojenkäsittelytieteen perusopintoja sivuaineena, voit korvata joko Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen -kurssin tai Tietokantojen perusteet -kurssin opintojaksolla Ohjelmoinnin harjoitustyö (5 op) - A58160

Opintokohteen suoritustavat vaihtelevat. Näet suoritustavat opinto-ohjelmista.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita. Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Lehtori Kai Korpimies vastaa tietojenkäsittelytieteen opintoihin liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin.
puh. 02941 28003
kai.korpimies@helsinki.fi

Sovi tarvittaessa tapaaminen.

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot pääaineopintojen mukaisesti sisältää opintojaksot:

A582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (5 op)
A581325 Ohjelmoinnin perusteet (5 op)
A582103 Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op), esitietovaatimuksena Ohjelmoinnin perusteet
A582104 Ohjelmistotekniikan menetelmät (5 op), esitietovaatimuksena ohjelmointitaito, oliokäsitteistön hallinta (Ohjelmoinnin perusteet)
A581328 Tietokantojen perusteet (5 op), esitietovaatimuksena on Ohjelmoinnin perusteet. Kursseista Ohjelmistotekniikan menetelmät sekä Ohjelmoinnin jatkokurssi on kurssilla myös paljon hyötyä.

Jos suoritat tietojenkäsittelytieteen perusopintoja sivuaineena, voit korvata joko Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen -kurssin tai Tietokantojen perusteet -kurssin opintojaksolla Ohjelmoinnin harjoitustyö (5 op) - A58160