Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Perusopintojen tarkoituksena on antaa yleiskuva automaattisesta tietojenkäsittelystä ja tietojenkäsittelytieteestä. Opintoihin sisältyy mm. ohjelmointia, ohjelmistokehitystä ja tiedonhallintaa. Tietoteknisistä valmiuksista on nykyisin hyötyä hyvinkin monenlaisissa työtehtävissä. Perusopintojen laajuiset opinnot ovat tarpeen paitsi tietotekniikkaa paljon käyttäville, myös niille, jotka osallistuvat tietojärjestelmien tai sovellusten suunnitteluun.

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot pääaineopintojen mukaisesti sisältää opintojaksot:

A582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (5 op)
A581325 Ohjelmoinnin perusteet (5 op)
A582103 Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op), esitietovaatimuksena Ohjelmoinnin perusteet
A582104 Ohjelmistotekniikan menetelmät (5 op), esitietovaatimuksena ohjelmointitaito, oliokäsitteistön hallinta (Ohjelmoinnin perusteet)
A581328 Tietokantojen perusteet (5 op), esitietovaatimuksena on Ohjelmoinnin perusteet. Kursseista Ohjelmistotekniikan menetelmät sekä Ohjelmoinnin jatkokurssi on kurssilla myös paljon hyötyä.

Avoimen väylä matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa
Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan voivat avoimen yliopiston opintojen perusteella hakea opinto-oikeutta ne opiskelijat, joilla ei ole voimassa olevaa korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta. Opiskelijat otetaan suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa.

Tutkinnonsuoritusoikeus fysikaalisten tieteiden, kemian, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen tai tilastotieteen koulutusohjelmaan voidaan myöntää sellaiselle avoimen yliopiston opiskelijalle, joka on suorittanut Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaan perusopintoja (approbatur-oppimäärä) vastaavan opintokokonaisuuden 25 opintopistettä (15 opintoviikkoa) vähintään arvosanalla 3/5 (2/3) hakemassaan aineessa. Tutkinnonsuoritusoikeutta voi hakea kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Lisätietoja väylästä löytyy sivulta
http://www.helsinki.fi/ml/valinnat/erillisvalinnat.html

Opintokohteen suoritustavat vaihtelevat. Näet suoritustavat opinto-ohjelmista.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm#asiakaspalvelu

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Jos haluat suorittaa tietojenkäsittelytieteen perusopinnot pääaineopintojen mukaisesti, kokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot:

A582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (5 op)
A581325 Ohjelmoinnin perusteet (5 op)
A582103 Ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op)
A582104 Ohjelmistotekniikan menetelmät (5 op)
A581328 Tietokantojen perusteet (5 op)

Jos suoritat tietojenkäsittelytieteen perusopintoja sivuaineena, voit korvata joko Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen -kurssin tai Tietokantojen perusteet -kurssin opintojaksolla Ohjelmoinnin harjoitustyö (5 op) - A58160