Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Jos suoritat tietojenkäsittelytieteen perusopintoja sivuaineena, voit koota opintokokonaisuuden seuraavista opintojaksoista:

A581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op
A582104 Ohjelmistotekniikan menetelmät, 5 op, esitietovaatimuksena ohjelmointitaito, oliokäsitteistön hallinta (Ohjelmoinnin perusteet)

Ainakin toinen seuraavista vaihtoehdoista
A582103 Ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op, esitietovaatimuksena Ohjelmoinnin perusteet
tai
A581328 Tietokantojen perusteet, 5 op, esitietovaatimuksena on Ohjelmoinnin perusteet. Kursseista Ohjelmistotekniikan menetelmät sekä Ohjelmoinnin jatkokurssi on kurssilla myös paljon hyötyä.

Valinnaisia tietojenkäsittelytieteen perus- tai aineopintoja, 10 op.

Avoimen väylä matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa
Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan voivat avoimen yliopiston opintojen perusteella hakea opinto-oikeutta ne opiskelijat, joilla ei ole voimassa olevaa korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta. Opiskelijat otetaan suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa.

Tutkinnonsuoritusoikeus fysikaalisten tieteiden, kemian, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen tai tilastotieteen koulutusohjelmaan voidaan myöntää sellaiselle avoimen yliopiston opiskelijalle, joka on suorittanut Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaan perusopintoja (approbatur-oppimäärä) vastaavan opintokokonaisuuden 25 opintopistettä (15 opintoviikkoa) vähintään arvosanalla 3/5 (2/3) hakemassaan aineessa.

Lisätietoja väylästä löytyy sivulta
http://www.helsinki.fi/ml/valinnat/erillisvalinnat.html