Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opiskelija

  • ymmärtää mitä on varhaiskasvatus ja hän hahmottaa varhaiskasvatuksen ja yhteiskunnan välisen yhteyden.
  • tutustuu oppimista ja opettamista koskeviin teorioihin ja niiden merkitykseen varhaiskasvatuksessa.
  • ymmärtää varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman erityisluonteen ja sen erilaiset mahdollisuudet ja vaatimukset.

Opintojaksolla käsitellään

  • varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisia perusteita, oppimisen ja opettamisen kysymyksiä varhaiskasvatuksessa sekä varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmaa.
  • lastentarhanopettajan ammattia ja asiantuntijuutta, kasvatusnäkemystä sekä päiväkodissa tehtävää yhteistyötä

Kirjatentti

Kirjatentissä tentitään seuraavat kolme teosta:

1. Hujala, E. & Turja, OL (toim.) 2011. Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Jyväskylä.

2. Ojala, M. 1993. Varhaiskasvatuksen perusteista ja haasteista. Kirjayhtymä.

3. Karila, K. & Lipponen, L. (toim.) (2013). Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.

0-5

HUOM! Jakson kolmas tentti järjestetään la 21.1.2017.

Kirjatentit: la 19.11.2016 klo 9-12, la 17.12.2016 klo 9-12, la 21.1.2017 klo 9-12.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa kasvatustiede (varhaiskasvatus) (25 op) opintokokonaisuutta, joka on aloitettu syksyllä 2015.